Kevät 2020 haastaa monipuolistamaan asukasosallistumista kaavoituksessa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
4.5.2020 klo 13.00

Asukkaiden osallistuminen on kaupunkisuunnittelun tärkeä arvo.Asukkailla on elinympäristöstään tietoa ja ideoita, joita voidaan hyödyntää alueiden kehittämisessä ja kaavoituksessa. Kansalaisten osallisuus on vahva periaate Suomen lainsäädännössä.

Keväällä 2020 kaupunkisuunnittelukeskus huolehtii siitä, että kaavoitus ei pysähdy ja että asukkailla on mahdollisuus osallistua siihen.

Kaavoitus jatkuu poikkeustilanteessakin

Kaavoituksella turvataan yhteiskunnan kannalta keskeisten toimintojen, kuten asuntojen, työpaikkojen, palveluiden, koulujen ja päiväkotien rakentamismahdollisuudet lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Kaavoitusta seuraava sopimus- ja rakentamisvaihe tuo kaupungille lisätuloja maankäyttösopimuksista ja tonttimyynnistä. Rakentaminen luo taloudellista toimeliaisuutta ja verotuloja monin välillisin vaikutuksin. Kaavoituksen keskeyttäminen vallitsevissa poikkeusoloissa olisi lyhytjänteistä. 

Kaavoitusprosessi kestää pitkään: asemakaavan alkuvaiheesta lainvoimaiseen asemakaavaan 2-5 vuotta, minkä jälkeen rakentaminen tulee mahdolliseksi. Tässä aikaikkunassa ehdimme turvata asukkaiden mahdollisuudet vaikuttaa. Maankäyttö- ja rakennuslaki ei määrittele tarkasti osallisuuden toteuttamisen keinoja. 

Osallistumismahdollisuuksista huolehditaan 

Kaavat ovat nähtävillä verkossa, useimpien asukkaiden helposti saavutettavissa. Jos asukkaalla ei ole käytettävissään tietokonetta tai verkkoyhteyttä, hän voi tutustua kaava-aineistoihin asiointipisteissä tai Teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelussa. Niiden henkilöstö opastaa tarvittaessa tietokoneen käytössä ja oikean verkkosivun löytämisessä. Keväällä 2020 asiointipisteistä ovat avoinna Tapiola, Espoon keskus ja Kalajärvi.  

Espoossa kaavan valmistelijoiden yhteystiedot löytyvät aina hankkeen verkkosivulta. Asukkaat voivat olla yhteydessä heihin puhelimitse tai sähköpostitse.  

Järjestämme normaalisti asukastilaisuuksia kaavahankkeista, jotka kiinnostavat alueen asukkaita laajasti. Keskustelutilaisuudet, työpajat ja kaavakävelyt ovat tärkeitä kohtaamispaikkoja sekä asukkaille että kaavaa valmisteleville asiantuntijoille. Koska asukastilaisuuksia ei voida pitää tänä keväänä, useimpien kaavahankkeiden aikataulua on muutettu: keväälle suunniteltu nähtävilläolo ja asukastilaisuus on siirretty syksyyn, jotta asukkaita voitaisiin tavata tutulla tavalla. 

Asukastilaisuuksien haasteena on, että ne palvelevat vain pientä osaa asukkaista: esimerkiksi lapsiperheet ovat työpäivän jälkeen kiireisiä ja nuoria aikuisia perinteiset osallistumisen muodot eivät kiinnosta. Koronan aiheuttama poikkeustilanne onkin meille myös mahdollisuus toimintamme monipuolistamiseen ja uusien vuorovaikutuksen välineiden käyttöönottoon. 

Kiviruukki ja Tiilismäenrinne: nähtävilläolo keväällä, asukastilaisuus syksyllä  

Tällä hetkellä nähtävillä ovat Kiviruukin osayleiskaavan ja samalla alueella sijaitsevan Tiilismäenrinteen asemakaavan valmisteluvaihe. Näistä hankkeista on tehty verkkotiedote, jossa kerrotaan niiden tavoitteista. Kiviruukin osayleiskaavasta on tehty hankkeen verkkosivulle esittelyvideo. Sivulla julkaistaan asukkaiden lähettämiä kysymyksiä ja valmistelijoiden vastauksia.  

Molemmissa kaavoissa on mahdollisuus jättää mielipide kaavapalautetyökalulla, joka antaa samalla havainnollista tietoa kaavasta ja vaihtoehtoisista ratkaisuista. Hankkeista on suunnitteilla ensi syksyksi yhteinen tilaisuus, jossa käsitellään saatuja mielipiteitä. Tilaisuuden yhteydessä asukkailla on mahdollisuus mielipiteen antamiseen.

Etäosallistuminen täydentää perinteisiä tilaisuuksia 

Kevään aikana olemme selvittäneet keinoja etätilaisuuksien järjestämiseen. Periaatteemme on, että osallistumisen tulisi olla asukkaalle mahdollisimman helppoa. Osallistuminen ei saa vaatia esimerkiksi erityisiä tietoteknisiä valmiuksia, sovelluksen asentamista, sähköpostiosoitteen antamista tai rekisteröitymistä.  

Espoo on ottamassa käyttöön Teams Live Event -sovelluksen, joka vastaa näitä vaatimuksia. Tekniikan ja ympäristön toimiala sekä kaupunkisuunnittelukeskus testaavat nyt sovellusta ensimmäisten joukossa. Toivomme, että siitä tulee meille hyvä, perinteisiä asukastilaisuuksia täydentävä työkalu myös jatkossa. 

Syksyyn valmistaudutaan  

Syksyn tilanteesta kukaan ei tiedä vielä: toivomme, että asukastilaisuuksia voidaan toteuttaa kasvotusten ainakin jossain määrin. Syyskaudella tullee nähtäville tärkeä hanke, Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotus. Siihen liittyen järjestetään useita asukastilaisuuksia parhaalla mahdollisella tavalla, jonka valtioneuvoston ja kaupungin ohjeet sallivat. Jos kokoontuminen ei ole mahdollista, hyödynnämme monipuolisesti muita keinoja.  

Koronaepidemian aiheuttama uusi tilanne on meille myös myönteinen haaste kehittää viestintäämme ja vuorovaikutusta asukkaiden kanssa. Vaikka perinteiset asukastilaisuudet palaavat aikanaan ohjelmaan, meillä on syksystä alkaen käytössämme myös niitä täydentäviä välineitä ja toimintatapoja.  

Kiviruukin osayleiskaavan hankesivut

Tiilismäenrinne, asemakaava, hankesivut