Kestävä älykaupunki Espoo – tavoitteena sujuva, terveellinen ja turvallinen arki

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
5.11.2019 klo 15.32

Espoon kaupunki on mukana monialaisessa yritys- ja tutkimusryhmässä luomassa älykaupungin digitaalista selkärankaa ja uusia datapohjaisia palveluita. Projekti on jatkoa LuxTurrim5G-ekosysteemille, jossa 5G-älypylväskonseptia viedään kohti tuotteistusta ja pilotointia.

Nyt alkaneessa kehitysvaiheessa tiiviissä yhteistyössä on mukana 26 kumppania ja pitkälti toista sataa eri alojen avainasiantuntijaa kehittämässä ja arvioimassa uusia teknisiä ratkaisuja liittyen niin radioteknologiaan, datankäsittelyyn, materiaaleihin, sensoreihin kuin kaupunkisuunnitteluun. Erityisesti kehitetään uusia palvelukonsepteja ja liiketoimintamalleja liittyen muun muassa liikenteeseen, logistiikkaan, energianhallintaan, kaupunki-infran rakentamiseen, terveyteen ja turvallisuuteen sekä palvelujen operointiin.

Espoon tavoitteena on olla pysyvästi Euroopan kestävin kaupunki ja hiilineutraali 2020-luvulla. Kestävän kasvun tukemiseksi kehitetään ja otetaan käyttöön puhtaan teknologian ratkaisuja yhdessä kumppaneiden kanssa. Yhdessä yritysten kanssa kaupunki toimii älykkään kaupunkikehityksen, ilmastotyön ja kiertotalouden edelläkävijänä. Keran alue kokee suuria muutoksia 2020-luvulla.

”Uusi Kera on yksi ensimmäisistä paikoista kaupunkijunaradan varrella, jossa rakennetaan tulevaisuuden älykaupunkia. Kestävän kehityksen kaupunkikehityksestä kumpuaa tarpeita, joita voidaan mahdollistaa digitaalisilla alustoilla. Yhdessä kumppaneiden kanssa kehitämme aktiivisesti älykkäitä ja puhtaita ratkaisuja, jotka mahdollistavat kestävän kasvun”, toteaa Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

Uuteen Keraa syntyy vähintään 14 000 ihmisen ja 10 000 työpaikan urbaani ja älykäs kaupunginosa. Kerasta rakennetaan kestävän kaupunkikehittämisen helmeä ja kansainvälistä referenssikohdetta, jossa kaupunki yhdessä kumppaneiden kanssa luovat uusia puhtaita ja älykkäitä asukkaiden arkea helpottavia ratkaisuja.

”Älykästä kaupunkia rakennetaan Espoossa asukas- ja asiakaslähtöisesti. Tavoitteena on sujuva, terveellinen ja turvallinen arki”, Mäkelä jatkaa.

LuxTurrim5G-ekosysteemi on tärkeässä roolissa Keran kehityksessä. Tulevina vuosina rakentuva moderni kaupunginosa tarjoaa merkittävän pilotointikohteen uusille ratkaisuille, mikä pohjustaa myös laajempia kansainvälisiä hankkeita. Espoon rooli YK:n kestävän kehityksen mallikaupunkina edesauttaa tässä. Vuoden loppuun mennessä valmistuvassa ensimmäisessä pilottivaiheessa rakennetaan 15 älypylvään verkko Nokian kampukselta Keran rautatieasemalle, mikä tukee mm. itseajavan robottibussin liikennöintiä. Ensi vuonna suunnittelussa ovat jo kansainväliset pilotit, joihin liittyen kyselyitä on jo tullut useita.

Lisää hankkeesta: https://www.luxturrim5g.com/