Keilaniemen kehittyminen saa vauhtia Kehä I:n rakennushankkeen valmistumisesta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
13.12.2019 klo 8.45

Kehä I Keilaniemessä -rakennushanke Espoossa valmistuu aikataulussaan jouluun mennessä. Siihen on sisältynyt muun muassa kesäkuussa 2019 käyttöön otetun tunnelin rakentaminen Keilaniemeen. Hankkeen valmistuminen vauhdittaa Keilaniemen, Tapiolan ja Otaniemen kehittymistä yhtenäiseksi kaupunkialueeksi. 

Kehä I:n tunneli Keilaniemessä

”Vilkkaasti liikennöidyn Kehä I:n siirtäminen tunneliin Keilaniemessä mahdollistaa alueen maankäytön kehittämisen, kun uusia asuntoja ja toimitiloja voidaan rakentaa Raide-Jokerin päätepysäkin ja metroaseman ympärille. Alue on ollut erityisen kiinnostava yritysten näkökulmasta jo pitkään, mutta seuraavaksi Keilaniemeen saadaan myös asukkaita ja palveluja”, kertoo Espoon teknisen toimen johtaja Olli Isotalo.

Uusi puisto yhdistää Keilaniemen ja Tapiolan

Lähes puoli kilometriä pitkä betonitunneli on yksi Suomen mittavimmista; sen lävitse kulkee päivittäin noin 35 000 ajoneuvoa. Tunnelin päälle rakennettiin kahden hehtaarin suuruinen puisto, joka yhdistää Keilaniemen ja Tapiolan toisiinsa. Kehä I:n tunnelointi on vähentänyt olennaisesti ympäristöön kulkeutuvaa melua ja liikenteen päästöjä. Tulevaisuudessa myös Keilaniemen metroaseman yhteyteen rakennettavien tornitalojen pihakannet yhdistyvät puistoon. Nyt rakennettuja kevyen liikenteen yhteyksiä pyritään parantamaan kuitenkin jo nopeammin, kun puistokannelta suunnitellaan tilapäistä siltaa metroasemalle.

Keilaniemeä ilmasta kuvattuna

Mittavaan hankkeeseen sisältyi myös Otasolmun kiertoeritasoliittymän toteutus, uusi siltayhteys Tapiolan ja Otaniemen välille sekä Länsiväylältä Keilaniemeen johtava ramppisilta. Lisäksi parannustöitä tehtiin eri tieosuuksilla yli neljän kilometrin matkalla. Uusia kevyen liikenteen väyliä rakennettiin ja olemassa olevia uusittiin 2,5 kilometrin matkalla. Uutta melusuojausta rakennettiin kilometrin verran.

Espoon rahoittama nelivuotinen, reilun 100 miljoonan euron hanke on toteutettu yhteistyössä valtion Väyläviraston, ELY-keskuksen ja teknisistä järjestelmistä vastaavan Traffic Management Finland Oyn kanssa. Urakan toteutuksesta on vastannut SRV Infra Oy.

Näkymä Kehä I:n tunnelin suulle Keilaniemessä

Kehä I:n parantaminen Espoossa jatkuu

Suunnitelmista on toteuttamatta vielä Keilaniemen ja Länsiväylän välinen suora ramppiyhteys, joka tehdään mahdollisesti myöhemmin. Kehä I:n parantaminen on käynnissä Espoossa myös Laajalahden kohdalla, missä kahdet liikennevalot korvataan eritasoliittymällä. Samalla valmistaudutaan Raide-Jokerin toteuttamiseen Kehä I:n kupeeseen.

Lue lisää kehittyvästä Keilaniemen alueesta

Ylin kuva: Pessi Parviainen / Summit Media Oy
Muut kuvat: Espoon kaupunki

Kehä I Keilaniemessä -rakennushanke toteutetaan 2016–2019 Espoon kaupungin ja Väyläviraston yhteistyönä. Urakan toteutuksesta vastaa SRV. www.espoo.fi/kehayksi, www.facebook.com/kehayksikeilaniemi