Kehittäjäverkosto arvioi ja parantaa Espoon digiagendan sisältöä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
11.5.2015 klo 15.26

Digitaalisen Espoon kehittämislinjausten eli Espoon digiagendan ensimmäinen versio on valmistunut. Keräämme nyt Espoon digiagendan versiosta 1.0 palautetta ulkoisilta sidosryhmiltä. Saadun palautteen pohjalta digiagendaan tehdään tarvittavat parannukset ja julkaistaan alkusyksystä versio 2.0, joka käsitellään Espoon kaupungin päätöksentekoelimissä. Palautetta Espoon digiagendasta kerätään erityisesti sosiaalisen median kautta.

Espoon digiagenda sisältää kuusi Espoo-tarinasta johdettua digi-linjausta, niihin liittyvät keinot ja toimenpiteet sekä digiagendan toteuttamisen mahdollistavan hallintamallin. Digiagendan sisällössä korostuu hallittujen nopeiden kokeilujen kulttuuri ja tämän konkretisointi.

Espoon kaupunki tavoittelee digitalisoinnin avulla kuntapalvelujen sekä hallinnon tuottavuuden ja kustannusvaikuttavuuden paranemista ja kokonaan uusien ja modernien toimintatapojen käyttöönottoa. Digitalisoinnin avulla kaupungin roolia on mahdollista muuttaa palvelujen järjestäjästä ja tuottajasta uusien innovatiivisten palvelujen mahdollistajaksi ja orkesteroijaksi.

"Tavoitteena on, että kaupungin palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita, ja että ne ovat kaikkien saatavilla ja laadukkaasti ja tehokkaasti järjestettyjä. Palveluilta odotettua yksilöllisyyttä lisäämme yhdistämällä sähköisiä palveluja uudella tavalla perinteisiin palveluihin. Kehittäjien ja kuntalaisten osallistuminen ja avoimen datan käyttö on tärkeää", ICT-kehittämisjohtaja Hannes Rauhala sanoo.

"Huomioimme tietojärjestelmiä kehitettäessä tiedon hyödynnettävyyden, tietojärjestelmien integroitavuuden ja joustavuuden. Avaamme dataa aktiivisesti yritysten, kehittäjien ja kuntalaisten käyttöön", Rauhala sanoo. Avoin data voi esimerkiksi mahdollistaa liikenteen, liikkumisen ja logistiikan systeemisen muutoksen, joka tukee viidestä keskuksesta muodostuvan verkostokaupungin kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista.

Lisätietoja:
Espoon ICT-kehittämisjohtaja Hannes Rauhala, p. 040 808 6762

Espoon digiagenda 1.0 (pdf)