Kehä I:llä sijaitsevan Pohjois-Tapiolan liittymän parannustyöt käynnistyvät heinäkuussa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
4.7.2019 klo 11.06

Espoon kaupunki yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa aloittaa Kehä I:llä sijaitsevan Pohjois-Tapiolan ja Otaniemen liittymän parannustyöt heinäkuun puolivälissä.

Kehä I:n ja siihen liittyvien katujen, Kalevalantien, Tekniikantien ja Maarintien liikennevaloliittymän ruuhkaisuutta pyritään lieventämään heinäkuussa aloitettavalla parantamishankkeella. Liittymään rakennetaan lisäkaistat Otaniemeen kääntyvälle liikenteelle sekä Leppävaaran että Länsiväylän suunnasta. Myös Kalevalantieltä tulevan liikenteen kaistajärjestelyjä sujuvoitetaan.

Kehän levityksen vuoksi tien vierellä kulkevaa kevyen liikenteen väylää joudutaan siirtämään noin 150 metrin matkalta. Rakennustöiden vuoksi tieosuuden nopeusrajoitusta alennetaan ja alueella tehdään kaistajärjestelyjä.

Parantamistyöllä liittymän toimintaa pyritään sujuvoittamaan niin, että liikenneolosuhteet säilyisivät kohtuullisina lähivuosina. Hankkeen urakoitsijana toimii GRK Infra Oy. Rakennustyö valmistuu lokakuun loppuun mennessä.

Varsinaisena kehittämishankkeena kyseiselle paikalle on suunniteltu toteutettavan Maarinsolmu-niminen eritasoliittymä tulevien vuosien aikana. Pohjois-Tapiolan liittymän liikennevalot jäävät viimeisiksi Kehä I:llä Espoossa sen jälkeen, kun Turveradantien ja Ruukinrannan liittymien liikennevalot poistuvat käytöstä syksyllä alkavan Väyläviraston ja Espoon yhteisen rakentamishankkeen myötä.

Liite: Suunnitelmakartta: Kehä I:n ja Kalevalantien liittymän parantaminen (pdf, 1074 Kt)