Kehä I tunneliin Tapiolan ja Otaniemen välissä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
19.10.2015 klo 10.32

Elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätöksiä 19.10.2015

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti lähtökohdista Kehä I:n tunneloinnille Tapiolan ja Otaniemen välissä ja kehotti kaupunkisuunnittelukeskusta ja -lautakuntaa selvittämään edellytyksiä alueen kaavoittamiseen tämän liikenteellisen periaateratkaisun pohjalta niin, että rakentaminen voidaan aloittaa viimeistään vuoden 2020 aikana. Yleiskaavaan Kehä I:n tunnelointi sisältyy jo.

Periaateratkaisussa Kehä I tunneloidaan niin, että keskiosa on kalliotunnelia ja päissä on betonitunneliosuudet. Sen päälle suunnitellaan kaupunkibulevardi, joka johtaa Kehä I:ltä Maarinsolmusta Tapiolantielle. Maarinsolmun eritasoliittymä kehitetään niin, että Kehä I:ltä pohjoisesta saadaan suora yhteys uuden kaupunkibulevardin välityksellä Tapiolantielle ja Tapiolantieltä takaisin Kehä I:lle pohjoiseen ja myös Otaniemen keskukseen. Bulevardi liitetään Tapiolantiehen niin, että nykyisen Kimmeltien eteläpäästä kehitetään osa kaupunkibulevardia. Alueelle muodostetaan pohjois-eteläsuuntainen viherakseli, joka johtaa Otsolahden rannalle.

Kehä I on valtion maantie. Valtion puolelta on ilmoitettu, ettei se osallistu Keilaniemen eikä Hagalundinkallion osuuksien kustannuksiin. Maarinsolmun eritasoliittymän kustannuksiin valtio periaatteessa osallistuu, mutta sen aikataulu on auki. Teknisen ja ympäristötoimen on laadittava alueesta toteuttamisohjelma yhteistyössä alueen yksityisten maanomistajien kanssa niin, että Kehä I:n tunneloinnista aiheutuvat kustannukset voidaan kattaa maanmyyntituloilla ja maankäyttömaksuilla kokonaisuudessaan tinkimättä alueen merkityksen edellyttämistä laatutavoitteista.

Kaupunki on vuonna 2010 tehnyt Kehä I:n kokonaisuudesta eli Hagalindinkallion tunnelin lisäksi Maarinsolmun (Kalevalantien) eritasoliittymästä ja Keilaniemen tunnelista eritasoliittymineen hankesuunnitelman, jossa laadittiin kaavoituksen pohjaksi aluevaraussuunnitelma sekä selvitettiin toteuttamisen edellytykset sekä rakentamis- ja käyttökustannukset.

Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto ehdotti kaupunginhallitukselle, että valtuusto hyväksyy maanhankinnan ja -luovutuksen sekä maankäyttösopimusten periaatteet 2015. Dokumentti kokoaa Espoon kaupungissa käytettävät periaatteet maanhankinnasta ja - luovutuksesta, maankäyttösopimuksista sekä yleisesti periaatteet kaupungin omistaman maan käytöstä ja kehittämisestä.

Teknisen ja ympäristötoimen esikunnan sekä siihen kuuluvan tonttiyksikön valmistelemat periaatteet on esitelty viime keväänä jaostolle ja valtuustoseminaarissa, joiden jälkeen periaatteet annettiin valtuustoryhmille kommentoitavaksi. Uudistettavat linjaukset muun muassa yksinkertaistavat sopimustoimintaa ja edistävät maanomistajien tasapuolista kohtelua kaikilla kaava-alueilla.

Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto jätti pöydälle päätöksen Espoon kaupunginteatterin tilojen sijoittamisesta Espoon kulttuurikeskuksen yhteyteen Tapiolaan. Se käsitellään seuraavassa kokouksessa 16.11.2015.

Muut päätökset tehtiin esityksen mukaan.

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston esityslista/ennakkopöytäkirja  

Lisätietoja

Elinkeino- ja kilpailukykyjaoston puheenjohtaja Markku Sistonen, p. 046 877 3884