Kehä I Keilaniemessä -viikkokooste, viikko 38/2018

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
21.9.2018 klo 12.13

Kehän pääväylän päällystystöitä tullaan tekemään tulevana lauantaina ja sunnuntaina 22.–23.9.2018 klo 07.00–18.00. Työt tapahtuvat tunnelin pohjoispäässä Otasolmun ja uuden Tapiolantien ylikulkusillan S8 välisellä alueella, samoin Itärannan puolella Länsiväylältä noin 300 metriä tunnelin suuntaan. Lisätietoa viikonlopputöistä on saatavilla erillisessä kartassa viikkokoosteen lopussa. Päällystystyöt jatkuvat viikolla 39 ja niistä aiheutuu tuoreen asfaltin hajua. Pahoittelemme töistä aiheutuvaa häiriötä.

Tunnelin kannen eteläpään eristystöistä johtuen viikolla 39 on vielä odotettavissa väliaikaisia muutoksia kevyen liikenteen väylän linjauksessa sekä tunnelin päällä olevissa kulkureiteissä. Reitit ohjataan selkeästi paikan päällä.

Keilaniementien ja Keilaranta-kadun viimeistelytöitä valmistuu ja Keilaniementien normaali tieosuus saadaan takaisin liikenteelle maanantaina 24.9.2018. Kiertotiealueen lopullinen rakentaminen aloitetaan kiertoliittymän osalta liikenteen siirron jälkeen.

Viimeisen sillan kannen telineiden ja muottien purku tunnelin eteläpäässä jatkuu viikon 39 ajan. Lisäksi Itärannan puolella rakennetaan ensi viikolla kevyen liikenteen väylää, josta johtuen suoritetaan poraus- ja räjäytystöitä.

Kehä I:n uutta tilapäisreittiä rakennetaan tunnelin eteläpään ja Länsiväylän välisellä alueella.

Itäranta 13 kohdalla jatkuvat Tapiolantien ylikulkusillan S8 sekä tukimuurien rakennustyöt. Samoin jatketaan meluesteen rakentamista välillä Otasolmu–silta S8 ja siltojen eristystöitä Otasolmussa.

Tapiolan uuden liittymän louhintatyöt jatkuvat ensi viikolla. Samalla alueella kaivetaan esiin maanalaisia verkostoja.

Työmaan ja alueen liikenneyhteyksien kartta:

Kehä I:n viikonlopputöiden kartta 22.–23.9.2018:

Lisätietoja hankkeesta:

Päivystysnumero akuutteihin turvallisuuteen ja liikenneturvallisuuteen liittyviin yhteydenottoihin on 040 352 3911. Liikenteen ongelmista voi ilmoittaa myös Liikenneviraston Tienkäyttäjän linjalle numeroon 0200 2100 (maksu pvm/mpm). Tienkäyttäjän linja palvelee ympäri vuorokauden.

Kaikissa muissa palautteissa ja kysymyksissä palvelee hankkeen viestintätiimi sähköpostitse: kehayksi-pbm@bm.com. Lisätietoja hankkeesta löytyy myös Espoon kaupungin verkkosivuilta osoitteessa www.espoo.fi/kehayksi ja hankkeen Facebook-sivuilta osoitteesta https://www.facebook.com/kehayksikeilaniemi.

Tämä viikkokooste lähetetään kaikille hankkeen etenemisestä kiinnostuneille. Sen voi tilata hankkeen viestintätiimiltä (kehayksi-pbm@bm.com). Samaan osoitteeseen voi ilmoittaa, mikäli ei enää jatkossa toivo näitä koosteita. Rekisteriseloste löytyy https://www.espoo.fi/fi-FI/Asioi_verkossa/Tietosuoja

Kehä I Keilaniemessä -rakennushanke toteutetaan 2016–2019 Espoon kaupungin ja Liikenneviraston yhteistyönä. Urakan toteutuksesta vastaa SRV Infra Oy.