Kehä I Keilaniemessä -viikkokooste, viikko 37/2018

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
14.9.2018 klo 12.04

Tunnelin kannen eristystyöt etenevät Itärannan puolella kohti tunnelin eteläpäätä. Töistä johtuen viikoilla 37 ja 38 on odotettavissa väliaikaisia muutoksia kevyen liikenteen väylän linjauksessa sekä kulkureiteissä tunnelin päällä. Reitit ohjataan selkeästi paikan päällä.

Viimeisen sillan kannen telineiden ja muottien purku tunnelin eteläpäässä alkaa viikolla 37 ja jatkuu viikon 38 ajan. Lisäksi rakennetaan kevyen liikenteen väylää Itärannan puolelle. Tästä johtuen suoritetaan poraus- ja räjäytystöitä Itärannan puolella, noin 100 metriä tunnelin päädystä kohti Länsiväylää.

Tapiolan uuden liittymän louhintatyöt jatkuvat taas ensi viikolla 38 kun uudet suunnitelmapäivitykset on saatu. Kehän pääväylän päällystystyöt tunnelissa ja tunnelien ulkopuolella jatkuvat niin ikään viikolla 38.

Keilaniementien ja Keilaranta-kadun viimeistelytöitä valmistuu, ja Keilaniementien normaali tieosuus saadaan takaisin liikenteelle viikolla 38. Kiertotiealueen lopullinen rakentaminen aloitetaan kiertoliittymän osalta.

Rakennustyöt Otasolmun ja Tapiolantien välisellä alueella ovat edelleen käynnissä. Lisäksi työmaalla jatketaan töitä muun muassa hulevesiviemäreiden parissa.

Muistuttaisimme vielä, että Keilaniemenrannan raitti on katkaistu, mutta katkaisu ei liity Kehä I Keilaniemessä -hankkeeseen. Lisätietoa Keilaniemenrannan sulkemisesta on saatavilla Espoon kaupungin tiedotteesta: https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Keilaniemenrannan_rakennustyot_sulkevat_(145497).

Työmaan ja alueen liikenneyhteyksien kartta:

Lisätietoja hankkeesta:

Päivystysnumero akuutteihin turvallisuuteen ja liikenneturvallisuuteen liittyviin yhteydenottoihin on 040 352 3911. Liikenteen ongelmista voi ilmoittaa myös Liikenneviraston Tienkäyttäjän linjalle numeroon 0200 2100 (maksu pvm/mpm). Tienkäyttäjän linja palvelee ympäri vuorokauden.

Kaikissa muissa palautteissa ja kysymyksissä palvelee hankkeen viestintätiimi sähköpostitse: kehayksi-pbm@bm.com. Lisätietoja hankkeesta löytyy myös Espoon kaupungin verkkosivuilta osoitteessa www.espoo.fi/kehayksi ja hankkeen Facebook-sivuilta osoitteesta http://www.facebook.com/kehayksikeilaniemi.

Tämä viikkokooste lähetetään kaikille hankkeen etenemisestä kiinnostuneille. Sen voi tilata hankkeen viestintätiimiltä (kehayksi-pbm@bm.com). Samaan osoitteeseen voi ilmoittaa, mikäli ei enää jatkossa toivo näitä koosteita. Rekisteriseloste löytyy Espoon kaupungin sivuilta.

Kehä I Keilaniemessä -rakennushanke toteutetaan 2016–2019 Espoon kaupungin ja Liikenneviraston yhteistyönä. Urakan toteutuksesta vastaa SRV Infra Oy.