Kehä I Keilaniemessä -viikkokooste, viikko 36/2018

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
7.9.2018 klo 13.23

Tunnelin kannen eristystyöt etenevät Itärannan puolella kohti tunnelin eteläpäätä. Töistä johtuen viikolla 37 on odotettavissa huomattavia väliaikaisia muutoksia kevyen liikenteen väylän linjauksessa sekä kulkureiteissä tunnelin päällä. Reitit ohjataan selkeästi paikan päällä.

Keilaniemenrannan raitti on katkaistu, mutta katkaisu ei liity Kehä I Keilaniemessä -hankkeeseen. Lisätietoa Keilaniemenrannan sulkemisesta on saatavilla Espoon kaupungin tiedotteesta: https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Keilaniemenrannan_rakennustyot_sulkevat_(145497).

Viimeisen sillan kannen jännitys- ja viimeistelytyöt sekä telineiden ja muottien purku tunnelin eteläpäässä alkavat viikolla 37. Rakennamme myös kevyenliikenteen väylää Itärannan puolelle tunnelin eteläpäästä meluesteen taakse ja muokkaamme kivikasoista kaksi meluestettä lopulliseen muotoonsa.

Tapiolantien uudelleenasfaltointi siirtyy muuttuneista olosuhteista johtuen. Alueen tien suunnitelmia päivitetään ja suoritetaan tilapäinen päällystyksen tasaustyö.

Tapiolan uuden liittymän louhintatyöt jatkuvat taas viikolla 37 suunnitelmapäivityksien jälkeen.

Kehän pääväylän päällystystyössä tunnelissa on nyt viikon tauko, jonka jälkeen päällystys jatkuu myös tunneleiden ulkopuolelle koko viikon 37.

Hulevesiviemärit tunnelin eteläpäästä on rakennettu lähes valmiiksi, ja maanalaiset hulevesiviemärityöt jatkuvat Otasolmun ja Tapiolantien välillä.

Lisäksi työmaalla suoritetaan mm. betonoitujen siltojen pintojen eristystöitä Otasolmun alueella sekä jatketaan meluestetöitä Otasolmusta Itäranta 11:n kohdalle rakennettavaa siltaa kohti. Rakennustöiden pääpaino on tällä hetkellä muutenkin Itäranta 11:n kohdalla, tarkemmin ottaen sillalla S8 ja tukimuureilla 12 ja 13. Alueella aloitetaan louhintaräjäytykset purettujen huoltoasemien kohdalla työmaan vastakkaisella puolella ja nämä työt jatkuvat myös ensiviikolla.

Keilaniementien ja Keilaranta-kadun viimeistelytöitä päällystyksen, reunakivien ja suojateiden osalta valmistuu, ja kiertotie saadaan pois käytöstä viikolla 37. Liittymäalueelle tuleva kiertoliittymä valmistuu myöhemmin.

Työmaan ja alueen liikenneyhteyksien kartta:

Lisätietoja hankkeesta:

Päivystysnumero akuutteihin turvallisuuteen ja liikenneturvallisuuteen liittyviin yhteydenottoihin on 040 352 3911. Liikenteen ongelmista voi ilmoittaa myös Liikenneviraston Tienkäyttäjän linjalle numeroon 0200 2100 (maksu pvm/mpm). Tienkäyttäjän linja palvelee ympäri vuorokauden.

Kaikissa muissa palautteissa ja kysymyksissä palvelee hankkeen viestintätiimi sähköpostitse: kehayksi-pbm@bm.com. Lisätietoja hankkeesta löytyy myös Espoon kaupungin verkkosivuilta osoitteessa www.espoo.fi/kehayksi ja hankkeen Facebook-sivuilta osoitteesta http://www.facebook.com/kehayksikeilaniemi.

Tämä viikkokooste lähetetään kaikille hankkeen etenemisestä kiinnostuneille. Sen voi tilata hankkeen viestintätiimiltä (kehayksi-pbm@bm.com). Samaan osoitteeseen voi ilmoittaa, mikäli ei enää jatkossa toivo näitä koosteita. Rekisteriseloste löytyy Espoon kaupungin sivuilta.

Kehä I Keilaniemessä -rakennushanke toteutetaan 2016–2019 Espoon kaupungin ja Liikenneviraston yhteistyönä. Urakan toteutuksesta vastaa SRV Infra Oy.