Kehä I Keilaniemessä -viikkokooste, viikko 32/2018

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
10.8.2018 klo 12.51

Tunnelin eteläpäässä jatketaan maanalaisten putkilinjojen asentamista Länsiväylän suuntaan sekä tunnelin eristysten ja suojabetonivalujen tekoa koko tunnelin mitalla. Lisäksi eteläpäähän rakennettavan sillan raudoitustyöt ovat käynnissä.

Louhinnat jatkuvat purettujen huoltoasemien (Neste ja ABC) kohdalla aukiporauksilla sekä räjäytyksillä Otasolmun ja Tapiolan liittymän välisellä alueella. Kyseessä olevat työt liittyvät uuteen siltaan. Tapiolan ja Otaniemen välille rakennettavan sillan ja sen länsipuolelle tulevien tukimuurien työt etenevät. Sillan ja tukimuurien perustusten yläpuolisia betonirakenteita jatketaan muotti-, raudoitus- ja betonitöillä.

Otasolmun ja Tapiolan liittymän välisellä alueella Itärannan puolella jatketaan maanalaisten putkien ja tien rakenteiden rakentamista. Tapiolan liittymän alueella rakennetaan uutta liittymää kehältä Tapiolaan ja näihin töihin liittyvät poraus- ja louhintatyöt ovat käynnissä.

Teiden päällystystyöt jatkuvat viikolla 33 tunnelin pohjoispäässä sekä uuden kiertotien osalta tunnelin eteläpäässä.

Tiedotettavaa:

Ensi viikolla siirretään Kehän ajorataa Keilaniemen liittymän kohdalla tunnelin eteläpään läheisyydessä. Kaistajärjestelyt säilyvät ennallaan, vaikka tien paikka hieman muuttuu.

Kevyen liikenteen yhteys Tapiolan ja Otaniemen välillä kulkee syksyn ja talven aikana Kimmeltien ja vesitornin viereisen ylikulkusillan kautta. Tapiolantien ja Kehä I:n liittymän alueella tehdään isoja louhinta-, maanrakennus- ja siltatöitä, joiden vuoksi turvallista kevyen liikenteen yhteyttä työmaan poikki ei pystytä järjestämään. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa haittaa.

Useista virheellisistä käsityksistä johtuen SRV:n Keilaniemen työmaa haluaa tiedottaa noudatettavista työajoista työmaalla: Maanantaista perjantaihin työskentelemme kello 07.00–21.00. Vuorokauden viimeiset räjäytykset tehdään kello 18.00–19.00.

Lauantaisin työskentelemme normaalisti kello 09.00–18.00 (valmistelevat äänettömät työt kello 07.00–09.00).

Sunnuntaisin emme työskentele – vain pakottavissa tarpeissa.

Poikkeavat työajat vain ääritapauksissa ja yötöitä tehdään, jos tarvetta. Näistä ilmoitamme asukkaille jakamalla tiedotteet porraskäytäviin 1–2 vrk ennen työsuoritusta. Samoin tiedotamme viranomaisia ja tilaajaa sähköisellä ilmoituksella.

Työmaalla on käytettävissä neljä kameraa, jotka ottavat kuvan minuutin välein, ja yksi videokamera tietylle alueelle. Näistä lähteistä voimme seurata työaikojen noudattamista. Samoin työmaalla on vartija yöaikaan, joka myös tekee raportin vuorokausittain.

Työmaan ja alueen liikenneyhteyksien kartta:

Lisätietoja hankkeesta:

Päivystysnumero akuutteihin turvallisuuteen ja liikenneturvallisuuteen liittyviin yhteydenottoihin on 040 352 3911. Liikenteen ongelmista voi ilmoittaa myös Liikenneviraston Tienkäyttäjän linjalle numeroon 0200 2100 (maksu pvm/mpm). Tienkäyttäjän linja palvelee ympäri vuorokauden.

Kaikissa muissa palautteissa ja kysymyksissä palvelee hankkeen viestintätiimi sähköpostitse: kehayksi-pbm@bm.com. Lisätietoja hankkeesta löytyy myös Espoon kaupungin verkkosivuilta osoitteessa www.espoo.fi/kehayksi ja hankkeen Facebook-sivuilta osoitteesta https://www.facebook.com/kehayksikeilaniemi.

Tämä viikkokooste lähetetään kaikille hankkeen etenemisestä kiinnostuneille. Toimitamme koosteen tähän sähköpostiosoitteeseen, minkä ohella sen voi tilata hankkeen viestintätiimiltä (kehayksi-pbm@bm.com). Samaan osoitteeseen voi ilmoittaa, mikäli ette enää jatkossa toivo näitä koosteita. Rekisteriseloste löytyy https://www.espoo.fi/fi-FI/Asioi_verkossa/Tietosuoja

Kehä I Keilaniemessä -rakennushanke toteutetaan 2016–2019 Espoon kaupungin ja Liikenneviraston yhteistyönä. Urakan toteutuksesta vastaa SRV Infra Oy.