Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokous 17.2.2016

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
18.2.2016 klo 10.11

Ennakkotieto, päätöspöytäkirja julkaistaan kokousta seuraavan viikon perjantaina


Kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontui  17.2.2016


Tiistilä II, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §),
alue 310602, 23. kaupunginosa Matinkylä, pöydälle 3.2.2016
Päätös: Jätettiin pöydälle

Tynnyripuisto, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi,
alue 312005, 23. kaupunginosa Matinkylä (Kh-Kv-asia)
Päätös: Hyväksyttiin lisäyksin

Puustellinmäki, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville
(alue 110517, 51. kaupunginosa Leppävaara
Päätös: Hyväksyttiin lisäyksin

Lahnus-Korpilampi, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville
 alue 720604, 87. kaupunginosa Lahnus
Päätös: Hyväksyttiin muutoksin

Sarvsjö, ranta-asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 641102,
84. kaupunginosa Röylä
Päätös: Ehdotuksen mukaan

Rakennuskiellon jatkaminen Tapiolassa rakennuskieltoalueella 110, Otsolahti ja Itäranta sekä rakennuskieltoalueella 111, Länsikorkee ja Kaskenkaataja
Päätös: Ehdotuksen mukaan

Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle valituksesta, joka koskee Espoon kaupungin Espoonkartanon kylässä osille kiinteistöjä RN:ot 1:53 ja 1:415 myönnettyä maa-aineslain mukaista maa-ainesten ottolupaa (DRN:o 2015-8-M)
Päätös: Ehdotuksen mukaan


Kaupunkisuunnittelulautakunnan ennakkotilinpäätös vuodelta 2015 
Päätös: Ehdotuksen mukaan



Vireillä olevat osayleiskaavat

Lautakunnan käsittelemät hankkeet löytyvät kaavoituksen hankesivuilta. Voit etsiä vireillä olevia asemakaavoja kaavan nimen tai alueen numeron avulla ja aluekohtaisesti Asemakaavoituskohteet sivuilta.


Pöytäkirjat