Kaupunginhallitus esittää länsimetron jatkamista Kivenlahteen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
3.2.2014 klo 18.20

Kaupunginhallitus esittää, että Espoon valtuusto päättää käynnistää metron rakentamisen välille Matinkylä-Kivenlahti sillä ehdolla, että valtio sitoutuu maanrakennuskustannusindeksiin sidottujen rakennuskustannusten kattamiseen 30 %:lla liikennepoliittisen selonteon linjausten mukaisesti. Valtionvarainvaliokunta päätti 5.12.2013, että valiokunta pitää välttämättömänä Länsimetron rakentamisen jatkamista keskeytyksettä, sillä näin saavutetaan tuntuvia säästöjä. Valiokunta edellyttää lausumassaan, että maan hallitus päättää Länsimetron jatkamista koskevan hankkeen 30 prosentin valtionavustuksen maksamisen ajoituksesta viimeistään kevään kehyspäätöksen yhteydessä.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Espoon kaupunki osallistuu erityiseen yhdeksän kunnan kuntajakoselvitykseen, koska kuntalain mukaan kuntien on pakko osallistuta erityiseen kuntajakoselvitykseen ja kuntajakoselvittäjän ehdotuksen valmisteluun. Selvityksen seurantaryhmään esitetään asemansa puolesta nimettäväksi valtuuston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtajat ja kaupunginjohtaja. Espoon kaupunki edellyttää kattavan riskianalyysin laatimista selvitysvaiheessa yhdeksän kunnan yhdistämisestä.

Espoon valtuusto on todennut kuntauudistukseen liittyvissä lausunnoissaan 11.4.2012, 25.2.2013, 20.5.2013 ja 18.11.2013, ettei Espoo hyväksy pääkaupunkiseudun kaupunkien pakkoliitosta eikä pääkaupunkiseudun kuntaliitokseen tähtäävän kuntaliitosselvityksen käynnistämistä. Metropolialueen esiselvityksen ehdotuksen mukaisesti on jo käynnistetty Espoon, Kauniaisten, Kirkkonummen ja Vihdin kanssa kuntarakennelain velvoittamana kuntarakenneselvitys kuntien yhteisestä vapaaehtoisesta tahdosta. Lisäksi metropolilain valmistelu on käynnistetty.

Kaupunginhallitus päätti, että Espoo hakee kuntakokeiluun seuraavilla toimintamallikokonaisuuksilla:
koulutuspalvelukokeilut, asumispalvelujen toimintamalli, kuntien ja Kelan yhteistyö sekä nuorisotakuu. Valtiovarainministeriön valmistelemilla kuntakokeiluilla tuetaan kuntien velvoitteiden vähentämistä vuosina 2015 - 2016.

Kaupunginhallitus myönsi Kuntien Tiera Oy:lle 500 000 euron pääomalainan. Kuntien Tiera Oy:n hallitus on pyytänyt kolmelta suurimmalta osakkeenomistajalta Espoon, Turun ja Lahden kaupungeilta yhteensä 1,25 miljoonan euron pääomalainaa yhtiön oman pääoman ja maksuvalmiuden vahvistamiseksi. Espoon osuus lainasta on 500 000 euroa. 

Muut asiat päätettiin esitetyssä muodossa.

Kaupunginhallituksen esityslista/ennakkopöytäkirja