Kaupunginhallitus 7.1.2019: Kirkkojärvenpuistoon viher- ja virkistysalue

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
7.1.2019 klo 16.34

Kirkkojärvenpuiston asemakaava etenee vielä valtuuston käsittelyyn. Suunnitteilla on Espoonjoen luontoarvoja sekä lähiympäristön kulttuurihistoriallisia arvoja kunnioittava virkistysalue, jonka keskelle on tulossa ns. uusi Kirkkojärvi. Puistoalueen tarkempi suunnittelu käynnistyy asemakaavamuutoksen jälkeen. 

Kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan Kirkkojärvenpuisto - Kyrkträskparken asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Asia etenee valtuuston käsittelyyn. Kaavahanke mahdollistaa Kirkkojärvenpuistoon monipuolisen viher- ja virkistysalueen, jonka keskeisenä elementtinä on uusi rakennettava vesialue. Suunnittelua ovat ohjanneet alueen luontoarvot sekä lähiympäristön kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot.

Asemakaava osoittaa pääosan suunnittelualueesta virkistysalueeksi. Turunväylä on osoitettu maantien alueeksi ja tienvarsi suojaviheralueeksi. Pysäköintialueita on osoitettu Lehtimäentien ja Kaivomestarinniityn varrelle. Kaikilla käyttötarkoitusalueilla tulee huomioida alueen kulttuurihistoriallinen ympäristö. Virkistysalueelle on sijoitettu rakennusala, johon on osoitettu 120 k-m² uutta kerrosalaa puistokahvilaa varten. Espoonjoen luontoarvoja suojellaan merkinnöin ja määräyksin.
--
Kaupunginhallitus päätti poistaa mielenterveys- ja päihdepalveluissa tarjottavan tuetun asumisen asiakasmaksut 7.1.2019 alkaen. Asukas maksaa vuokran vuokrasopimuksensa mukaisesti suoraan asumisyksikköön.
Kaupunginhallitus hyväksyi tilapäisen etäkotipalvelun sekä etäkuntoutuksen asiakasmaksut 7.1.2019 alkaen. Espoon kotihoidossa ja Espoon sairaalassa otetaan käyttöön videovälitteisiä etäpalveluja. Etäkontakteilla täydennetään asiakkaan päivittäisiä palveluja tai korvataan osa kotikäynneistä.
--
Kaupunginhallitus päätti ostaa Espoon Kaupunginkalliossa sijaitsevan noin 42,98 hehtaarin suuruisen määräalan. Määräalalla ei ole voimassaolevaa asemakaavaa. Määräala on lähes kokonaisuudessaan metsämaata, mutta noin viiden hehtaarin suuruinen osuus alueesta on viljelyskäytössä.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kaavahankkeen kotisivut: Kirkkojärvenpuisto, 613500,