Kaupunginhallitus 16.4.2018: Espoo osallistuu lahjoituksella kaupunkitalousprofessuurin perustamiseen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
16.4.2018 klo 14.40

Kaupunginhallitus hyväksyi Espoon kaupungin 456 000 euron lahjoituksen Aalto-yliopistoon perustettavalle kaupunkitalousprofessuurille. Lahjoituksen maksaminen jaksotetaan viiden vuoden aikajaksolle 2019 - 2023, jolloin vuosittain maksettava summa on 91 200 euroa.

Pääkaupunkiseudun kaupungit ovat tunnistaneet tarpeen vahvistaa kaupunkitaloustieteen alan tutkimusta ja osaamisperustaa alueellaan. Suomessa ei ole tällä hetkellä yhtään kaupunkitaloustieteeseen keskittynyttä professoria vastaamassa alan opetuksesta ja tutkimuksesta. Kaupunkitaloustieteen osaamista tarvitaan pääkaupunkiseudun kehittämisen tueksi erityisesti kaupunkien ja kaupunkiseudun elinvoimaisuuteen, elinkeinopolitiikkaan, keskittymisetuihin, maankäyttöön ja yritysten sijoittumiseen liittyvissä kysymyksissä. Kaupunkitaloustieteen professuurin perustamiseen tarkoitetulla lahjoituksella Espoo osallistuu tärkeän tutkimusalan osaamisperustan vahvistamiseen ja pääkaupunkiseudun kestävän kasvun tukemiseen. Espoon lisäksi myös Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupungeissa valmistellaan perustettavan professuurin rahoituspäätöstä kaupunkien väestöosuuksien mukaisilla summilla. Kuntaliitto, Kuntarahoitus Oyj ja Kunnallinen eläkevakuutus (Keva) ovat myös sitoutuneet lahjoituksiin. Aalto-yliopisto sitoutuu professuuriin 20 vuodeksi mukaan lukien kaupunkien rahoittamat viisi vuotta.

Pääkaupunkiseudun kaupungit pitävät yhteisen valtuuston kokouksen 15.5.2018 klo 18.00. Kaupunginhallituksen seuraavaksi kokoukseksi on päätetty 14.5.2018, joten tarvitaan ylimääräinen kaupunginhallituksen kokous, jotta yhteisen valtuuston kokouksen asiat voidaan käsitellä. Kaupunginhallitus päätti pitää ylimääräisen kokouksen 7.5.2018 klo 15.30.

Muut asiat hyväksyttiin esitysten mukaan

Esityslistat ja pöytäkirjat