Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoksen päätöksiä 18.1.2016

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
18.1.2016 klo 13.05

Tila- ja asuntojaosto kuuli toimitusjohtaja Maija Lehtisen selostukset tammikuun alussa toimintansa aloittaneesta Tilapalvelut-liikelaitoksesta sekä sisäilmaongelmien ajankohtaisesta tilanteesta. Jaosto kehotti Tilapalveluita tekemään viipymättä tarvittavat lisäselvitykset Niipperin koulun sisäilmatilanteesta ja tuomaan selvitykset sekä esityksen tarvittavista jatkotoimista jaostolle seuraavaan kokoukseen.

Tila- ja asuntojaosto hyväksyi rakennusten kunnossapidon vuosiohjelman 2016. Tilapalvelujen hallinnassa on noin 1 500 rakennusta, joiden tekninen arvo on noin 1,45 miljardia euroa. Tämän kiinteistökannan ylläpitäminen edellyttää korjauksiin noin 2-3 % vuosittaista panostusta, joka on vuositasolla 30 – 45 miljoonaa euroa.

Kunnossapidon vuosiohjelmaan on viety noin 1200 työtä, joissa pääpaino on toimitilojen turvallisuutta ja terveellisyyttä parantavilla töillä. Sisäilmaa parantaville korjauksille on ohjelmassa varattu 4,5 miljoonaa euroa ja lisäksi suurin osa 7,2 miljoonan euron tilojen elinkaarta jatkavien investointien määrärahasta on suunnattu sisäilmakorjauksiin.

Kaikki muut päätökset tehtiin esityksen mukaan.

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston esityslista/ennakkopöytäkirja

Lisätietoja

puheenjohtaja Tiina Elo, puh. 045 2617447

Elinkaarta jatkavien töiden vuosiohjelma 2016

Suurimpien vuosikorjaus- ja perusparannustöiden vuosiohjelma 2016