Kaupunginhallituksen päätöksiä 9.11.2020

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
9.11.2020 klo 17.01

Kaupunginhallitus hyväksyi Väyläviraston sekä Espoon ja Kauniaisten kaupunkien välisen kaupunkiradan toteuttamista ja rakentamissuunnittelua koskevan sopimuksen. Lisäksi kaupunginhallitus päätti valmistelukehotuksen pyöräilyn laatukäytävän tarvittavien sopimusten ja suunnitelmien laatimiseksi sekä EU-rahoituksen hakemiseksi tätä varten.

Espoon kaupunkirata on osa pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmän kehittämistä ja toteutuessaan se parantaa Espoon lähiliikenteen täsmällisyyttä ja vähentää häiriöherkkyyttä. Kaupunkirata parantaa uudistuvan Espoon keskuksen ja Leppävaaran joukkoliikenneyhteyksiä ja tukee myös Keran alueen muutosta. Kaupunkiradan toteuttaminen edistää merkittävästi Espoon viiden kaupunkikeskuksen kestävää kehittämistä ja on tärkeä etappi matkalla kohti päästötöntä liikkumista.

Ratasuunnitelman mukaisessa ratkaisussa on kaksi lisäraidetta nykyisten raiteiden viereen välillä Leppävaara - Kauklahti. Hankkeen rakennussuunnittelun kustannusarvio on 22 milj. euroa, johon on saatu EU-tukea 50 % (11 milj. euroa). Hankkeen suunnitteluun ja rakentamiseen saadut tai saatavat EU:n tuet jakaantuvat osapuolten hyväksi samalla jaolla kuin menot, eli valtio 50 %, Espoo 40 % ja Kauniainen 10 %.

Kaupunginhallitus päätti, että päiväkodissa tapahtuvan varhaiskasvatuksen palvelusetelin enimmäisarvo on 870 euroa kuukaudessa lasta kohden. Yksityisen hoidon kuntalisään tehdään 1.8.2021 alkaen korotukset +50 euroa/kk alle 3-vuotiailla ja +30 euroa/kk yli 3-vuotiailla. Palvelusetelin arvoa muutetaan siten, että alle 3-vuotiaiden kerroin on 1,55. Palvelusetelissä otetaan käyttöön hintakatto, joka on 50 euroa kuukaudessa.

Ne yksityiset varhaiskasvatusyksiköt, jotka tällä hetkellä toimivat hankintalain mukaisen toistaiseksi voimassaolevan ostosopimuksen puitteissa, saavat niin halutessaan jatkaa nykyisten sopimusten mukaisesti. Nettobudjetoitujen ostopalvelupäiväkotien toimintaa voidaan toistaiseksi jatkaa riittävän ja monipuolisen varhaiskasvatuspaikkatarjonnan turvaamiseksi. Nettobudjetoituja ostopalvelupäiväkoteja kuitenkin kannustetaan organisoimaan toimintansa siten, että ne voisivat tulevaisuudessa siirtyä joko yksityisen hoidon tuen tai palvelusetelin piiriin.Päätös edellyttää, että valtuusto päättää sisällyttää vuoden 2021 talousarvioon määrärahan yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin käyttöönottoon.

Kaupunginhallituksen esityslista 9.11.2020