Kaupunginhallituksen päätöksiä 7.3.2016

7.3.2016 klo 15.05

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman hyötytavoitteet ja linjaukset ohjeellisina TATU2-ohjelman sekä vuosien 2017-19 taloussuunnitelmakehyksen ja vuosien 2017-26 investointikehyksen valmistelun pohjaksi. Ohjelman tavoitteena on tukea kaupunkikonsernin talouden tasapainoa niin, että emokaupungin investoinnit voidaan vuodesta 2020 lähtien rahoittaa kokonaisuudessaan tulorahoituksella ja emokaupungin sekä Espoo-konsernin lainamäärä käännetään laskuun. Parempaa rahoitustasapainoa haetaan kahdeksan toimenpidekokonaisuuden kautta.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Tynnyripuiston asemakaavan muutoksen Matinkylässä. Asemakaavan muutos mahdollistaa koulun, uimahallin, muiden liikuntatilojen ja nuorisotilan, hotellin sekä liike-, toimisto- ja palvelutilan, asuntojen sekä Matinkylän metroaseman läntisen sisäänkäynnin rakentamisen nykyisen Tynnyripuiston eteläosaan. Tynnyripuistosta ja Tiistinniitystä kehitetään Matinkylän keskustapuisto. Puistojen kautta järjestetään sujuvat kevyen liikenteen yhteydet.

Kaupunginhallituksen esityslista/ennakkopöytäkirja 7.3.2016