Kaupunginhallituksen päätöksiä 29.2.2016

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
29.2.2016 klo 19.20

Kaupunginhallitus jätti yksimielisesti pöydälle talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman hyötytavoitteet ja linjaukset. Ohjelman tavoitteena on tukea kaupunkikonsernin talouden tasapainoa niin, että emokaupungin investoinnit voidaan vuodesta 2020 lähtien rahoittaa kokonaisuudessaan tulorahoituksella sekä kääntää emokaupungin ja Espoo-konsernin lainamäärä laskuun.

Kaupunginhallitus päätti tarkistaa sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksuja 7.3.2016 alkaen. Tasokorotus päätettiin suun terveydenhuollon palveluihin sekä ns. todistus- ja sakkomaksuihin. Muihin avosairaanhoidon asiakasmaksuihin päätettiin kansaneläkeindeksin mukainen n. 1,74 % tarkistus. Kaupunginhallitus päätti lisäyksestä, jonka mukaan Espoo ei peri maksua B, C ja D lääkärintodistuksista.

Kaupunginhallitus päätti tarkistaa päivähoidon asiakasmaksuja indeksitarkistusten verran 1.8.2016 alkaen.

Kaupunginhallitus päätti lausunnosta opetus- ja kulttuuriministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi sekä laeiksi varhaiskasvatuslain 13 §:n ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta. Lausuntoon päätettiin lisäys, jonka mukaan lain jatkovalmistelussa tulee selvittää 0-maksuluokkaan liittyvät kannustinloukut, ja kehittää niille ratkaisuja.

Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaisesti lausunnosta Uudenmaan liitolle Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta.

Kaupunginhallituksen esityslista/ennakkopöytäkirja 29.2.2016