Kaupunginhallituksen päätöksiä 26.3.2012

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
26.3.2012 klo 18.16

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle hyväksyttäväksi Espoon kaupungin, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Liikenneviraston välillä puolentoista vuoden ajan neuvotellun aiesopimuksen Kehä I:n parantamisesta Keilaniemessä. Parantamishanke käsittää eritasoliittymät Keilaniementien ja Karhusaarentien kohdalle sekä 500 m pitkän Keilaniemen tunnelin, jonka päälle tulee Tapiolan ja Keilaniemen yhdistävä puistokansi.

Aiesopimuksessa sovitaan muun muassa kustannusjaosta. Aiesopimuksen mukaan kaupunki maksaa kaikki suunnittelu- ja rakentamiskustannukset sekä tunneliin liittyvät käyttökustannukset, vaikka Kehä I on maantie ja tienpitäjänä on valtio. Tämä johtuu siitä, että valtion mukaan kyse on Espoon maankäytön kehittämisestä eikä niinkään tieverkoston parannustyöstä.

Aiesopimus liittyy vireillä olevaan Keilaniemen asemakaavan muutosehdotukseen, joka mahdollistaa neljän asuintornin rakentamisen Kehä I:n viereen Keilaniemen metroaseman tuntumaan. Kehä I:n parantamishankkeen kustannusarvio on 120 milj. euroa (alv 0 %).

Keilaniemessä asemakaavan muutosehdotus tarkoittaa erityisesti neljän asuintornin toteuttamista metroaseman viereen Keilaniementien ja Kehä I:n väliin metroaseman ympäristöön. Näistä kaksi ensimmäistä on tarkoitus rakentaa valmiiksi metron käyttöönoton aikataulussa vuoden 2015 loppuun mennessä.

Keilaniemen asemakaavan muutosehdotukseen sisältyy asuinrakennusoikeutta 80 000 kem² (Keilaniemen tornit), toimistotilaa 10 000 kem², kaupallisia tiloja 2 000 kem² sekä pysäköintitiloja 1 200 autolle, joihin sisältyy 200 metron liityntäpysäköintipaikkaa. Uusia asukkaita Keilaniemeen tulee noin 2 000. Asemakaavan toteuttaminen edellyttää ympäristöhaittojen torjumiseksi Kehä I:n kattamista Keilaniemen kohdalla ja liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi tasoliittymien rakentamista eritasoliittymiksi.

Kaupunginhallitus edellyttää, että tiejärjestelyn rakentaminen voi alkaa vasta, kun kaupunginhallitus on siitä erikseen päättänyt. Rakentamiskustannukset tulee voida kattaa alueelta saatavilla rakennusoikeuksien myynnistä ja maankäyttösopimuksista saatavilla tuloilla.

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle hyväksyttäväksi Keilaniemen asemakaavan muutosehdotuksen ja asemakaavaehdotuksen. Kaavanmuutoksella mahdollistetaan neljän asuintornitalon ja toimistorakennuksen rakentaminen Keilaniemeen tulevan metroaseman yhteyteen. Nykyinen Karhusaarentie siirretään tunneliin ja sen kansi toteutetaan puistoalueena, jonka kautta luodaan toimivat kevyen liikenteen yhteydet metroasemalle ja Karhusaarentien yli.

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle hyväksyttäväksi Koivu-Mankkaa - Björkmankans asemakaavan muutosehdotuksen. Asemakaava käsittää Tapiolan urheilupuiston pohjoisen kaavaosan eli urheilukentät ja urheilurakennukset Barona-Areenasta pohjoiseen. Kaavalla mahdollistetaan alueelle uusi harjoitusjäähalli, jalkapallostadion ja urheiluhalli sekä ratkaistaan näiden pysäköintiä. Stadionin itäpuolelle on suunniteltu kuusi- ja nelikerroksiset toisiinsa yhteydessä olevat pysäköintilaitokset. Laitoksiin mahtuu noin 2 000 autopaikkaa. Lisäksi on mahdollistettu pysäköinti kahdessa maanalaisessa kerroksessa ja peliareenan kahdessa maantasokerroksessa ja jalkapallostadionin yhdessä maantasokerroksessa.

Kaupunginhallitus hyväksyi Espoon kaupungin vuoden 2011 tilinpäätöksen ja antoi sen edelleen valtuustolle käsiteltäväksi. Espoo on tiedottanut tilinpäätöksestä eri tiedotteella.

Kaupunginhallitus jätti pöydälle edustajien nimeämisen Pohjoismaiseen ystävyyskuntakokoukseen 29.5.- 1.6.2012 Køgessä, jotta valtuustoryhmät ehtivät miettiä edustajia.

Muista asioista päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallituksen esityslista ja ennakkopöytäkirja