Kaupunginhallituksen päätöksiä 21.9.2020

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
21.9.2020 klo 17.38

Kaupunginhallitus päätti käynnistää Espoon kulttuurikeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnittelun. Hankesuunnitteluvaiheessa tarkennetaan edelleen Tapiolassa sijaitsevan Kulttuurikeskuksen, Kulttuuriaukion ja niiden ympäristön arkkitehtuurikilpailun voittaneen ehdotuksen sekä sen jatkokehitysvaiheen suunnitelmaa. Kaupunginhallitus kehottaa sivistystoimea sekä teknistä- ja ympäristötoimea selvittämään hankesuunnittelun rinnalla yhteistyössä Kulttuurikeskuksessa nyt toimivien tahojen kanssa näiden toiminnan vaatimat tilatarpeet peruskorjauksen aikana ja sen jälkeen ja laatimaan selvityksen, miten nämä tarpeet on huomioitu tai ratkaistu.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Turun Tunnin Juna Oy:n osakkaiden välillä tehdyn sopimuksen, jolla edistetään yhtiön perustamisen täytäntöönpanoa. Valtuusto päätti 27.4.2020, että Espoon kaupunki lähtee osakkaaksi Helsingin ja Turun välisen raideyhteyden suunnittelusta vastaavaan Turun Tunnin Juna Oy -nimiseen hankeyhtiöön. Nyt tehtävällä sopimuksella on tarkoitus varmistaa, että hanke on aloitettavissa marraskuun loppuun mennessä huolimatta siitä, että Vihdin kunnan ja Salon kaupungin tekemistä päätöksistä on valitettu hallinto-oikeuteen.

Vastaukset valtuustoaloitteeseen Karhusaaren käytöstä ja valtuustokysymykseen yleisten pysäköintipaikkojen lisäämisestä palautettiin.

Kaupunginhallituksen esityslista 21.9.2020