Kaupunginhallituksen päätöksiä 21.3.

21.3.2016 klo 17.03

Kaupunginhallitus päätti, että Espoo osallistuu Sitran perustaman Smart & Clean säätiön toimintaan ja rahoittamiseen. Tavoitteena on suomalaisyritysten vähähiilisen liiketoiminnan ja viennin vauhdittaminen, uusien investointien lisääminen sekä uusien työpaikkojen syntyminen pääkaupunkiseudulle niin, että pääkaupunkiseutu on maailmanluokan ekologisten ja älykkäiden ratkaisujen referenssialue vuonna 2021. Espoon vuotuinen rahoitusosuus Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiössä on 109 200 euroa viiden vuoden ajan.

Kaupunginhallitus hyväksyi Maarinniitty I asemakaavan muutoksen Pohjois-Tapiolassa. Liike- ja toimistorakennusten korttelialue muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Tavoitteena on purkaa nykyiset rakennukset ja nostaa asemakaavan kerrosluku 5-6 kerrokseen ja rakennusoikeus 9 530 kerrosneliömetriin.

Kaupunginhallitus päätti, että Kirkkojärven päiväkodin ja nuorisotilan rakentaminen voidaan aloittaa hankekohtaisen kustannusarvion ylittymisestä huolimatta. Lisämäärärahan tarve on 0,715 miljoonaa euroa vuonna 2017.

Kaupunginhallitus päätti allekirjoittaa Espoon kaupungin vuoden 2015 tilinpäätöksen ja toimittaa sen tilintarkastajille tarkastettavaksi ja edelleen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen valtuustolle käsiteltäväksi.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi vuoden 2015 henkilöstökertomuksen. Kaupungin henkilöstömäärä oli vuoden 2015 lopussa 14 151 eli vain 50 henkilöä enemmän kuin vuonna 2014. Sairauspoissaolojen väheneminen on jatkunut jo useamman vuoden ajan ja työkyvyn heikkenemisen johdosta eläkkeelle jää yhä harvempi. Henkilöstön keskimääräinen eläkkeelle jäämisikä nousi 63,7 vuoteen. Kaupungin henkilöstön keski-ikä pysyi 44,6 vuodessa. Henkilöstökustannukset olivat vuonna 2015 yhteensä 632 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta 0,6 prosenttia.

Kaupunginhallituksen esityslista/ennakkopöytäkirja 21.3.2016