Kaupunginhallituksen päätöksiä 20.1.2020

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
20.1.2020 klo 15.03

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selostukset Viherlaakson terveysasemapalveluista, Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan Mynttilän alueen tarkastelusta, rantaradan junavarikosta ja vuoden 2020 keskeisistä asioista.

Kaupunginhallitus kehotti kaupunginjohtajaa ja toimialajohtajia laatimaan selvityksen Viherlaakson alueen terveyspalveluiden tilanteesta ja korvaavien tilojen hallitusta käyttöön ottamisesta niin väistössä tarvittavien tilapäisten kuin pysyvien ratkaisujen osalta. Viherlaakson palvelualueen terveysasemapalvelujen pitää jatkossakin olla saatavissa mahdollisimman saavutettavina palvelualueella ja korkeatasoisina osana Espoon terveyspalveluja. Väistötilanteessa palvelut on siirrettävä nopealla aikataululla yksikköön, jossa on valmius tuottaa palvelua ilman katkoa, palveluiden tuottamisen vaarantumatta. Selvityksen tulee sisältää myös katsaus toimintakelpoisten korvaavien tilojen kartoituksesta sekä neuvotteluista HSL:n kanssa tarvittavista bussiyhteyksien parantamistoimista ja pysäköintijärjestelyistä Kilossa ja muualla paikoissa, joissa terveyspalveluja järjestetään. Selvitykseen tulee sisältyä myös alustava näkemys pitemmän aikavälin suunnitelmista, joissa käsitellään kaupungin palvelujen kehittämistoimia muun muassa väestökasvuun, aukioloaikoihin ja digitaalisten palveluiden kehittämiseen liittyviä asioita.Selvitykseen tulee sisältyä myös alustava näkemys pitemmän aikavälin maankäytöllisestä kehityksestä Viherlaaksossa ja sen lähialueilla mukaan lukien Keran alueen voimakas kehittyminen.

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksujen tarkistaminen 1.2.2020 lukien ja valtuustokysymys rantaraitin toteuttamisesta Matinkylässä jätettiin pöydälle. Muut asiat päätettiin esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallituksen esityslista/ennakkopöytäkirja 20.1.2020