Kaupunginhallituksen päätöksiä 16.12.2019

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
16.12.2019 klo 17.47

Kaupunginhallitus hyväksyi Westendinportin asemakaavan muutoksen, joka mahdollistaa asuntorakentamisen ja palveluiden sijoittumisen uimarannan viereen. Asuinrakennus on enimmillään viisikerroksinen eli kolme kerrosta matalampi kuin aikaisemmat nähtävillä olleet vaihtoehdot ja merkittävästi matalampi kuin aikaisemman vahvistetun asemakaavan mahdollistamat 18 kerrosta. Palvelurakennukseen sijoittuu spa, kuntosali ja ravintola-kahvila. Uimaranta säilyy jatkossakin kaupunkilaisten käytettävissä olevana avoimena ja kokonaan julkisena tilana.

Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa teknistä toimialaa suunnittelemaan ja valmistelemaan  uimarannan käyttöä parantavat toimenpiteet yhteistyössä palvelu- ja kylpylätoimintaa palvelevia tilojen toteuttajien kanssa siten, että ranta-alueelle saadaan korkealaatuinen, yleiseen käyttöön avoin uimaranta tarpeellisine palveluineen ja uimakoppeineen eikä rantaraitin käytettävyys heikkene. Yleisessä käytössä olevien pysäköintipaikkojen käytettävyydestä on huolehdittava esim. pysäköintiajan rajoittamisella.

Kaupunginhallitus päätti perustaa 236 uutta virkaa ja tointa sekä yhteensä 92 virkoja ja toimia koskevaa muutosta. Lisäksi lakkautetaan yhdeksän avointa toimea. Uudet virat ja toimet kohdentuvat pääsääntöisesti sivistystoimeen sekä sosiaali- ja terveystoimeen.

Nuorisovaltuuston edustajalle myönnettiin läsnäolo-oikeus kaupunginhallituksen kokouksiin.

Kaupunginhallitus kuuli selostukset Pohjois-Tapiolan ja Sepon koulun tilanteesta sekä Viherlaakson terveysasemasta ja katsauksen Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin alueen sote-erillisratkaisun valmistelutilanteesta.

Muut asiat päätettiin esitetyssä muodossa.

Kaupunginhallituksen esityslista 

Lisätietoja kaavahankkeista

Westendinportti, 231601

Mäkkylä I, 111907

Nihtisilta, 130133