Kaupunginhallituksen päätöksiä 13.8.2018

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
13.8.2018 klo 14.49

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy asunto-ohjelman vuosille 2018-2021. Ohjelmaluonnoksen mukaan asumiseen kaavoitettavasta rakennusoikeudesta 80 % sijaitsee yhdyskuntarakenteen, joukkoliikenteen ja palveluiden suhteen hyvin saavutettavilla alueilla. Kaupunki selvittää olemassa olevien pientaloalueiden täydennysrakentamispotentiaalin ja edistää käyttämättömän pientalokaavavarannon käyttöönottoa. Tontinluovutuksessa ja maankäyttösopimuksissa edistetään kohtuuhintaisen asuntotuotannon toteutumisesta. Espoon Asunnot Oy aloittaa vuosittain keskimäärin 400 valtion tukeman vuokra-asunnon rakentamisen, nelivuotisella asunto-ohjelmakaudella yhteensä 1600 asuntoa.

Asunto-ohjelman neljälle osa-alueelle on määritelty yhteensä 29 tavoitetta ja toimenpidettä. Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista seurataan vuosittain tila- ja asuntojaostossa.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä tiesuunnitelman maantien 110 (Nupurintie, Turuntie) parantamiseksi Karhuniityntien kohdalla ja välillä Brobackantie – Kolmirannantie ja hyväksyi tien osien rakentamisen suunnitelman mukaisesti.

Pöydälle jätettiin asiantuntijapalvelun hankinta Covenant of Mayors for Climate and Energy -mallin mukaisen Kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman valmisteluun sekä vastaus valtuustoaloitteeseen Urhea-kouluyhteistyön lisäämisestä Espoossa.

Kaupunginhallituksen esityslista/ennakkopöytäkirja 13.8.2018