Kaupunginhallituksen päätöksiä 12.8.2019

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
12.8.2019 klo 15.19

Matinkylän uimahallin rakentaminen voidaan käynnistää ja allekirjoittaa toteuttamisen edellyttämät urakka- ym. tarvittavat sopimukset.Uimahalli valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä. Urakkakilpailutuksen mukaan kokonaiskustannukset ovat yhteensä noin 32,5 milj. euroa.

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle Finnoonkallio II, asemakaavan hyväksymistä Kaitaalla. Suunnittelualue sijaitsee Kaitaantien ja tulevan Finnoonsilta -kadun risteysalueella, tulevan Finnoon metroaseman välittömässä läheisyydessä. Tavoitteena on kaavoittaa alue asuinkerrostalojen korttelialueeksi, jolla sallitaan myymälä- ja palvelutiloja, sekä asumista palvelevaksi yhteiskäyttöiseksi korttelialueeksi ja näin mahdollistaa tiiviimpää asumista Finnoon tulevan metroaseman läheisyydessä. Kaava täydentää aikaisemmin hyväksyttyä Finnoonkallion asemakaavaa.

Kaupunginhallitus hyväksyi Ylä-Soukka B asemakaavan muutoksen. Asemakaavamuutos muuttaa liiketontin käyttötarkoituksen asuinkerrostalojen korttelialueeksi sekä nostaa rakennusoikeutta 400 kerrosneliömetristä 3 080 kerrosneliömetriin.

Kaupunginhallitus käsitteli myös useita vastauksia valtuustoaloitteisiin ja -kysymyksiin sekä nimityksiä toimielimiin. Valtuustoaloite lapsivaikutusten arvioinnista Espoon kaupungin päätöksentekoon palautettiin uudelleen valmisteltavaksi siten, että lapsivaikutusten arviointia kuvataan nyt esitettyä hieman monipuolisemmin ja että tässä otetaan huomioon myös valtuuston päätökset koskien UNICEFin Lapsiystävällinen kunta –mallia.

Pöydälle jätettiin oikaisuvaatimus tonttipäällikön päätöksestä, joka koskee maankäyttölupaa neljän maalämpökaivon sijoittamiseksi kaupungin maalle Tapiolassa.

Kaupunginhallituksen esityslista/ennakkopöytäkirja