Kaupunginhallituksen päätöksiä 1.2.

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
1.2.2016 klo 20.32

Kaupunginhallitus päätti äänin 8-5 (2 tyhjää) opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan lausunnon mukaisesti ehdottaa valtuustolle, että Espoo ei ota käyttöön uuden varhaiskasvatuslain mahdollistamia rajoituksia lasten subjektiiviseen varhaiskasvatusoikeuteen. Lasten yhdenvertainen oikeus varhaiskasvatukseen turvataan riippumatta vanhempien työmarkkina-asemasta. Päätöksen aiheuttamat vaikutukset talousarvioon valmistellaan päätettäväksi seurantaraportin yhteydessä. Muut tarvittavat toimenpiteet viedään ao. toimielinten päätettäväksi maaliskuun aikana.

Esitykseen päätettiin yksimielisesti lisäys, jonka mukaan kaupunginhallitus kehottaa sivistystointa selvittämään kellokortin ja tuntiperusteisen laskutuksen käyttöönottoa varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatuslakia on muutettu siten, että subjektiivista oikeutta varhaiskasvatukseen rajoitetaan osa-aikaiseksi. Laki tulee voimaan 1.8.2016.

Valtuusto päätti 2.12.2015 vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä, että subjektiivinen päivähoito-oikeus päätetään valtuustossa tammi-helmikuussa.

Kaupunginhallitus päätti äänin 9-5 (1 tyhjää) korottaa iltapäivätoiminnan asiakasmaksuja niin, että 1.8.2016 alkaen asiakasmaksu kokoaikaisesta iltapäivätoiminnasta on 140 euroa kuukaudessa ja osa-aikaisesta 80 euroa kuukaudessa.

Laki mahdollistaa perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakasmaksujen korottamisen 1.8.2016 alkaen. Lain voimaantulon jälkeen kokoaikaisen iltapäivätoiminnan osalta maksu voi olla enintään 160 euroa kuukaudessa ja osa-aikaisen toiminnan osalta enintään 120 euroa kuukaudessa.

Muista asioista kaupunginhallitus päätti esitysten mukaisesti.

Kaupunginhallituksen esityslista/ennakkopöytäkirja 1.2.2016