Kaupunginhallituksen päätöksiä 11.2.2019

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
11.2.2019 klo 17.36

Raide-Jokerin kokonaiskustannuksen hyväksyminen jätettiin yksimielisesti pöydälle lisäselvityksiä varten.

Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan ELY-keskukselle lausunnon, jonka mukaan Espoon kaupunki pitää kaupungintalon suojeluesitystä perusteettomana. Espoon kaupungintalon suojelukysymys on jo aiemmin lainvoimaisesti ratkaistu virastokeskuksen asemakaavoituksen yhteydessä. Näin ollen talon suojelemiseen rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla ei ole perusteita, ja suojeluesitys tulisi hylätä.

Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan poikkihallinnollisten kehitysohjelmien seurantaraportit vuodelta 2018. Kehitysohjelmat ovat yksi keskeinen keino Espoo-tarinan toteuttamisessa. Poikkihallinnollisia kehitysohjelmia ovat: Hyvinvoiva Espoo, Innostava elinvoimainen Espoo, Kestävä Espoo ja Osallistuva Espoo.

Gräsantullin asemakaavan muutos Olarissa hyväksyttiin, joten rakentamattomat opetustoimintaa palvelevien rakennusten ja toimistorakennusten korttelialueet muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi ja lähivirkistysalueeksi.

Vanbronniityn asemakaavan muutos Henttaalla hyväksyttiin. Suurpellon eteläosan rakentumaton toimistorakennusten kortteli muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi.

Kaupunginhallitus päätti käynnistää Postipuun lastensuojelupalveluiden uudisrakennuksen rakentamisen. Kysymyksessä on kaksikerroksinen uudisrakennus, johon sijoittuu lastensuojelun ympärivuorokautinen toiminta, vastaanottoperhetoiminta ja omatilapalvelu. Hankkeen kustannusarvio on 7,413 milj. euroa.

Kaupunginhallitus päätti hylätä oikaisuvaatimuksen, joka on tehty kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätöksestä vuokrata 66 omakotitonttia Laaksolahdesta.  

Kaupunginhallitukselle esiteltiin tiiviit ennakkotiedot tilinpäätöksestä. Varsinainen tilinpäätös on kaupunginhallituksen käsittelyssä maaliskuussa.

Vastaukset valtuustoaloitteisiin ja kysymyksiin hyväksyttiin edelleen valtuuston käsiteltäviksi.

Kaupunginhallituksen esityslista/ennakkopöytäkirja 11.2.2019