Katujen kunnossapito kartalla -näkymälle kunniamaininta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
16.3.2021 klo 8.00

Espoon talvikunnossapitokaluston toimenpiteistä kertova sovellus on saanut HRI:ltä data-avauksen vuoden 2020 kunniamaininnan.

Espoon karttapalvelun Katujen kunnossapito kartalla -näkymä tarjoaa kuntalaisille ajankohtaista tietoa katuverkostollamme tapahtuvista kunnossapitotoimista. Sen tavoitteena on myös vähentää asiakaspalautteiden määrää. Julkaisu ei ole reaaliaikainen, mutta kertoo aurauksen ja liukkauden torjunnan toimenpiteistä kaupungin katuverkolla viimeisen 36 tunnin ajalta.

Katujen kunnossapito kartalla -julkaisu oli aikaisemmin nimeltään Aurat kartalla. Kun aurauksen ja liukkaudentorjunnan lisäksi toiminnot laajennettiin koskemaan myös harjausta, muutettiin nimi kuvaamaan palvelua laajemmin.

Aurauskaluston sijaintitietopisteet ovat sidottu Espoon katuverkkogeometriaan painottaen ajoratoja. Palvelusta ei siten pysty varmuudella tulkitsemaan onko kyseinen toimenpide tehty ajoradalla vai jalkakäytävällä.

Vuoden 2020 data-avausvoittajaksi valittiin Forum Virium Helsingin avaama data veden reaaliaikaisesta lämpötilasta Helsingin uimarannoilla. Toinen kunniamaininnan sai HSY:n työpaikkojen ja toimipaikkojen määristä kertova ruudukko.

Helsinki Region Infoshare (HRI) on Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien yhteinen avoimen datan palvelu. Palvelusta löytyy tietoa kaikkien vapaasti ja maksutta hyödynnettäväksi.