Katso video Espoon kestävän kehityksen sitoumustyöstä

12.9.2017 klo 14.53

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus, Sitoumus 2050, on työkaluna useissa Espoon yksiköissä. Olemme tehneet kaupunkikonsernissa jo yli 90 sitoumusta.

Kesällä kuvattu video kertoo, miten nuorille opetetaan kestäviä keittiötaitoja, edistetään sähköistä liikennettä ja pyöräilyä, vahvistetaan lasten luontosuhdetta ja toteutetaan yhteisöllisesti jakamistaloutta.

Mikä on kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus?

Yhteiskuntasitoumus on väline Espoon kehittämisessä sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävästi. Kestävän kehityksen sitoumustyön tavoitteena on vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden lisääminen koko kaupunkikonsernissa. Espoossa sitoumukset ovat osa yksiköiden kestävän kehityksen työtä.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on keskeinen väline maailmanlaajuisen YK:n Kestävän kehityksen toimintaohjelman toteuttamisessa. Suomen kansallinen yhteiskuntasitoumus on yhteinen pitkän aikavälin tahtotila tulevaisuuden Suomesta. Yhteisymmärrys muutoksen välttämättömyydestä on sitoumuksen perusta.

Espoo liittyi ensimmäisenä kaupunkina mukaan tähän yhteiseen sitoumukseen. Sitoumustyö on käynnistetty osana kaupungin poikkihallinnollista Kestävä Espoo -ohjelmaa vuonna 2015.

Seuraa Espoon kestävän kehityksen työtä somessa #KestäväEspoo ja valtakunnallista yhteiskuntasitoumustyötä #sitoumus2050.

Katso myös espoo.fi/kestavakehitys