Starttiraha

Starttiraha-avustusta maksetaan vuosittain enintään suomenkielisen varhaiskasvatuksen talousarvioon varatulle määrälle uusia varhaiskasvatuspaikkoja. Starttirahaa kohdennetaan alueille, joilla on erityistä kysyntää uusista paikoista.

Yksityisen varhaiskasvatuksen tuottajat voivat hakea Espoon kaupungilta starttirahaa uuden toiminnan käynnistämiseen. Starttirahaa voi hakea ympäri vuoden.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti lisätä varhaiskasvatuksen starttiraha-avustusperiaatteisiin starttirahan myöntämisen uusien varhaiskasvatuspaikkojen perustamista varten niille päiväkodeille, jotka järjestävät varhaiskasvatusta palvelusetelillä. Päätös tulee voimaan 1.5.2021 alkaen.

Mihin starttiraha on tarkoitettu? 

Starttirahaa myönnetään yksityisen hoidon tuella toimivien päiväkotien ja ryhmäperhepäiväkotien toimitilan hankkimisesta ja muutostöistä aiheutuviin kustannuksiin sekä toiminnan käynnistämiseen tarvittavan irtaimiston, toimintavälineistön ja -materiaalin hankintakustannuksiin. Starttirahaa myönnetään varhaiskasvatuspalvelujen tuottajien hankkimiin tai vähintään kolmeksi vuodeksi vuokraamiin tiloihin.

Yksityisen varhaiskasvatuksen tuottajat hankkivat toimitilat itse. Ennen starttirahan hakemista tulee olla yhteydessä oman palvelualueen varhaiskasvatuksen asiantuntijaan (ks. sivun alalaita). Häneltä tulee pyytää arvio siitä, onko suunniteltu tila sopiva varhaiskasvatustilaksi.

Kuinka paljon starttirahaa voidaan myöntää? 

Starttirahaa voidaan maksaa enintään 3 000 euroa/perustettava espoolaisille lapsille tarkoitettu varhaiskasvatuspaikka. Toimintavälineistön ja -materiaalin hankintaan sitä myönnetään enintään 15 prosenttia 3 000 eurosta/perustettava paikka. Starttirahaa myönnetään enintään sen euromäärän suuruisena, mitkä ovat todelliset käynnistämiskustannukset/perustettava paikka. Starttirahan myöntämisestä ja suuruudesta päättää suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtaja.

Mitä kaikkea hakemukseen tarvitaan? 

- starttiraha-avustuslomake
- suunnitelma starttirahan käytöstä
- voimassaoleva rekisteriote
- käyttötalouden talousarvio
- toimintasuunnitelma
- vuokrasopimus (vähintään kolmelle vuodelle)
- todistus veroveloista
- haettavan avustuksen euromäärää vastaava pankkivakuus
- suunnitelma palvelujen laadun varmistamisesta
- palo-, terveysvalvonta- ja varhaiskasvatusviranomaisten lausunnot
- rakennusvalvontaviranomaisen lupa tilan käytöstä päivähoitotarkoitukseen
- selvitys muista sellaisista tiedoista, joihin hakija haluaa vedota

Lisäksi yksityiseltä varhaiskasvatuspalvelun tuottajalta edellytetään erillistä sitoumusta siihen, että hän palauttaa starttirahan, jos toimintaa ei aloiteta vuoden kuluessa tai se päättyy kahden vuoden kuluessa toiminnan aloittamisesta. Jos toiminta lopetetaan kolmen vuoden sisällä toiminnan aloittamisesta, on varhaiskasvatuspalvelun tuottajan palautettava puolet starttirahasta.

Starttirahan myöntämisestä päättää suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtaja.

Starttirahan saajan tulee antaa kaupungin tarpeelliseksi katsomat tiedot starttirahahakemuksen käsittelyä, starttirahan myöntämistä ja käytön valvontaa varten.