Yksityisen hoidon tuet

Lakisääteinen yksityisen hoidon tuki ja Espoo-lisä

Yksityisen hoidon tukea maksetaan yksityisiin päiväkoteihin, perhepäivähoitoon ja perheen kotiin palkkaamalle kunnan hyväksymälle työsopimussuhteiselle hoitajalle. Yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha, tulosidonnainen hoitolisä sekä Espoo-lisät.

Yksityisen hoidon tuki 1.1.2021 alkaen (pdf, 193 Kt)

Yksityisen hoidon tuen kuntalisiä yksityiseen päiväkotiin korotetaan 1.8.2021 alkaen. Alle 3-vuotiaiden lasten kuntalisä nousee 630 eurosta 680 e/kk ja 3 vuotta täyttäneiden lasten 440 eurosta 470 e/kk.

Yksityisen hoidon tuki 1.8.2021 alkaen Yksityisen hoidon tuki 1.8.2021 alkaen (pdf, 189 Kt)

Yksityisen hoidon tukea Espoo-lisineen hakee lapsen vanhempi Kelalta. Kela maksaa yksityisen hoidon tuen suoraan yksityiselle palvelun tuottajalle.

Jos lapselle on myönnetty yksityisen hoidon tuki, ei lapselle voida myöntää kunnallista kerhopaikkaa.

Mahdollinen liikaa maksettu tuki peritään takaisin tukipäätöksen saaneen lapsen vanhemmalta. Takaisinperinnän välttämiseksi lapsen vanhemman tulee aina ilmoittaa Kelalle, jos lapsi jää pois yksityisestä varhaiskasvatuksesta.

Sisaruslisä yksityiseen varhaiskasvatukseen

Espoo maksaa Kelan tukien lisäksi yksityisen hoidon tuen sisaruslisää perheille, joilla on vähintään 2 lasta yksityisen palveluntuottajan järjestämässä varhaiskasvatuksessa päiväkodissa, ryhmäperhepäiväkodissa tai hoitajan kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa. Sisaruslisää maksetaan myös perheille, joiden lapsia on yksityisen hoidon tuella järjestetyn varhaiskasvatuksen lisäksi kunnallisessa tai ostopalveluna järjestetyssä varhaiskasvatuksessa.

1.8.2021 alkaen sisaruslisänä maksettava kuntalisä on 60 prosenttia palveluntuottajan perheeltä perimästä lapsen varhaiskasvatusmaksusta, kuitenkin enintään 173 €/kk. Kuntalisän maksamisen ehtona on, että palveluntuottaja pienentää sisaruslisää saavan lapsen varhaiskasvatusmaksua sisaruslisää vastaavalla euromäärällä.

Sisaruslisää maksetaan toisesta lapsesta lukien perheille, joilla on useampi kuin yksi lapsi yksityisen palveluntuottajan järjestämässä varhaiskasvatuksessa päiväkodissa, ryhmäperhepäiväkodissa tai palveluntuottajan kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa. Sisaruslisä maksetaan myös perheelle, jonka edellä mainitussa yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevan lapsen sisarus on kunnallisessa, ostopalveluna tai palvelusetelillä järjestetyssä varhaiskasvatuksessa

Sisaruslisää haetaan tällä lomakkeella: Sisaruslisähakemus (pdf, 133 Kt).

Sisaruslisään liittyy sitoumus, jolla palveluntuottaja sitoutuu pienentämään lapsista perittävää varhaiskasvatusmaksua Espoon maksamaa sisaruslisää vastaavalla euromäärällä perheen toisesta lapsesta lukien. Sitoumuslomake ja siihen liittyvä palveluhinnasto löytyvät Yksityisen varhaiskasvatuksen lomakkeet-sivulta.  

Sisaruslisään liittyvät tiedustelut ma, ke ja to klo 9-12. Espoon sivistystoimen talousyksikkö p. 09 816 27400

Esiopetusikäisten lasten yksityisen hoidon tuki

Jos lapsi on esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatuksessa, perhe voi hakea yksityisen hoidon tukea.

Kela maksaa perheen hakemuksesta yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevista esiopetusikäisistä lapsista elokuun alusta seuraavan vuoden toukokuun loppuun yksityisen hoidon tukea palveluntuottajalle. Tuki koostuu seuraavasti:

  • 64,24 euron hoitoraha
  • 110 euron kuntalisä
  • 0 - 73,41 euron tulosidonnainen hoitolisä. Mikäli tulosidonnaista hoitolisää maksetaan, maksetaan sen lisäksi siihen liittyvää Espoo-lisää 100 €/kk.

Espoon kaupunki maksaa korvauksen lapsen esiopetuksen osuudesta suoraan esiopetuksen järjestämispaikaksi hyväksymilleen palveluntuottajalle.

Kesä- ja heinäkuussa ennen perusopetuksen alkamista lapselle voi hakea kokoaikaisen varhaiskasvatuksen tukea.

Jos espoolaislapsi on esiopetuksessa muussa kunnassa sijaitsevassa yksityisessä päiväkodissa tai koulussa, yksityisen hoidon tuen maksukäytännöt voivat vaihdella.  

Esiopetusikäinen lapsi kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa

Perusopetuslain mukaan lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Lapsen huoltaja voi päätyä ratkaisuun, että lapsi ei osallistu esiopetukseen vaan jatkaa yksityisessä päiväkodissa varhaiskasvatusta kokopäiväisesti. Tällöin huoltaja huolehtii siitä, että lapsi saa esiopetuksen tavoitteet saavuttavaa toimintaa muulla tavoin.

Kela maksaa esiopetusikäisestä lapsesta elokuusta seuraavan vuoden toukokuun loppuun enintään pienemmät esiopetusikäisen lapsen tuet.

Perhe voi hakea lapsen kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen Espoon kaupungilta kokopäiväisen varhaiskasvatuksen ja esiopetusikäisen lapsen varhaiskasvatuksen tuen erotuksen. Hakemus: Yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevan esiopetusikäisen lapsen kokopäiväinen varhaiskasvatus (docx, 42 Kt)

Erotus on hoitorahassa 110,35 e/kk, Espoo-lisässä 330 e/kk sekä tulosidonnaisessa hoitolisässä enintään 73,41 e/kk. 
1.8.2021 alkaen erotus on Espoo-lisässä 360 e/kk.

Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa kopio Kelan perheelle toimittamasta lapsen yksityisen hoidon tuen päätöksestä, jossa on esiopetusikäisen lapsen mukaiset tuen euromäärät.
Hakemus liitteineen toimitetaan varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen, PL 3125, 02070 Espoon kaupunki.
Espoon kaupunki tekee hakemuksen pohjalta päätöksen.

Sekä Kela että Espoon kaupunki maksavat yksityisen hoidon tuen suoraan palveluntuottajalle.