Vuokrattavat tilat

Kuntalaiset, yritykset ja yhdistykset saavat vuokrata joitakin suomenkielisen varhaiskasvatuksen tiloja (päiväkoteja, asukaspuistoja, avoimia päiväkoteja) käyttöönsä.

Varhaiskasvatuksen tiloissa päihteiden käyttö on ehdottomasti kielletty. Myös kynttilöiden polttaminen ja eläinten tuominen tiloihin on kiellettyä. Käyttösopimus uusitaan 8/2019, siihen asti käytetään vanhaa lomaketta.

Tilojen käytöstä peritään korvaus jokaiselta alkavalta kolmelta tunnilta.

 • normaali käyttökorvaus 15 e/h
 • alennettu käyttökorvaus 7,5 e/h

Maksuton tilojen käyttö:

Maksuttomaan tilojen käyttöön on aina oikeutettua sivistystoimen tulosyksiköiden oma toiminta sekä taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelman mukainen toiminta.

Lisäksi maksuttomaan käyttöön on oikeutettua seuraava espoolaisille suunnattu sivistystoimen perustoimintaa ja -palveluja merkittävästi täydentävä ja tukeva, voittoa tavoittelematon toiminta:

 • aluenuorisojärjestöjen ja partiolippukuntien, varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistysten, liikuntayhdistysten ja opiskelijajärjestöjen sekä muiden yleishyödyllisten yhteisöjen toiminta
 • Espoon asukasfoorumien sekä rekisteröityjen asukas- ja kaupunginosayhdistysten toiminta
 • vanhus-, sota- ja siviiliveteraani-, eläkeläis-, vammais-, sairaus- ja työttömyysjärjestöjen toiminta
 • Espoon kaupungin muiden toimialojen lapsille ja nuorille järjestämä toiminta
 • varhaiskasvatuksen vanhempaintoiminta

Alennettu käyttökorvaus:

Huojennettuun käyttökorvaukseen on oikeutettua seuraava espoolaisille suunnattu sivistystoimen perustoimintaa ja -palveluja täydentävä ja tukeva toiminta:

 • opetus-, harraste- ja kerhotoiminta
 • Espoossa toimivien yhteisöjen järjestämät vapaan kansalaistoiminnan tilaisuudet
 • sivistystoimen lautakuntien myöntämää vuosi- tai kohdeavustusta saavat yhteisöt
 • Espoo-konsernin kuntayhtymien ja osakkuusyhteisöjen opetussuunnitelman mukainen toiminta
 • Espoon kaupungin muiden toimialojen aikuisille järjestämä toiminta

Normaali käyttökorvaus (perusmaksuluokka)

Kaikki muu kuin maksuttomaan käyttöön tai alennettuun käyttökorvaukseen oikeutettu toiminta, esimerkiksi:

 • yksityistilaisuudet järjestäjästä ja kohderyhmästä riippumatta
 • myyntitilaisuudet järjestäjästä ja kohderyhmästä riippumatta