Vuokrattavat tilat

Ajankohtaista:

Kuntalaiskäyttö kaikissa sivistystoimen hallinnoimissa päiväkotitiloissa ja asukaspuistoissa on keskeytetty aikuisten harrastustoiminnan ja kaikkien yksityistilaisuuksien osalta. Jo hyväksytyt rajoitusten vastaiset tilavaraukset perutaan maksuttomasti.

2001 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten säännöllistä, ohjattua harrastustoimintaa on mahdollista jatkaa noudattaen tarkasti voimassa olevia terveysturvallisuusohjeita ja rajoituksia.

Rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi.

Seuraa tiedotusta: espoo.fi/koronavirus 

******

Tilojen kuntalaiskäyttö:

Kuntalaiset, yritykset ja yhdistykset saavat vuokrata joitakin suomenkielisen varhaiskasvatuksen tiloja (päiväkoteja, asukaspuistoja) käyttöönsä.

Varhaiskasvatuksen tiloissa päihteiden käyttö on ehdottomasti kielletty. Myös kynttilöiden polttaminen ja eläinten tuominen tiloihin on kiellettyä.

Tilavarauksissa tulee olla yhteydessä suoraan toimintayksikköön.

Tilojen käyttö edellyttää sopimus-/hakulomakkeen ja omavalvontasitoumuksen täyttämistä ja sitoutumista tiettyihin valvonta- ja siistimisvelvoitteisiin. Lomakkeet ja lisätiedot toimintayksiköistä.
 

Tilojen käyttökorvaukset:

 • normaali käyttökorvaus 15 e/h

 • alennettu käyttökorvaus 7,5 e/h

Tarkennuksia hinnoitteluun:

Yksittäisissä varauksissa minimivaraus on aina 3 t eli käyttökorvausta peritään vähintään 3 x 15 euroa. Tämän ylittävä varausaika laskutetaan tunti kerrallaan. Esimerkiksi 4 tunnin varauksen hinta on siis miniminivaraus 3 t + lisävaraus 1 t = 45 e + 15 e = 60 euroa.

Jos kyse on koko kauden jatkuvasta säännöllisestä vuorosta, veloitetaan käyttökorvausta aina  ”per alkava tunti”, eli laskutetaan vähintään 1 x 15 euroa

Maksuton tilojen käyttö:

Maksuttomaan tilojen käyttöön on aina oikeutettua sivistystoimen tulosyksiköiden oma toiminta sekä taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelman mukainen toiminta.

Lisäksi maksuttomaan käyttöön on oikeutettua seuraava espoolaisille suunnattu sivistystoimen perustoimintaa ja -palveluja merkittävästi täydentävä ja tukeva, voittoa tavoittelematon toiminta:

 • aluenuorisojärjestöjen ja partiolippukuntien, varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistysten, liikuntayhdistysten ja opiskelijajärjestöjen sekä muiden yleishyödyllisten yhteisöjen toiminta

 • Espoon asukasfoorumien sekä rekisteröityjen asukas- ja kaupunginosayhdistysten toiminta

 • vanhus-, sota- ja siviiliveteraani-, eläkeläis-, vammais-, sairaus- ja työttömyysjärjestöjen toiminta

 • Espoon kaupungin muiden toimialojen lapsille ja nuorille järjestämä toiminta

 • varhaiskasvatuksen vanhempaintoiminta

Alennettu käyttökorvaus:

Huojennettuun käyttökorvaukseen on oikeutettua seuraava espoolaisille suunnattu sivistystoimen perustoimintaa ja -palveluja täydentävä ja tukeva toiminta:

 • opetus-, harraste- ja kerhotoiminta

 • Espoossa toimivien yhteisöjen järjestämät vapaan kansalaistoiminnan tilaisuudet

 • sivistystoimen lautakuntien myöntämää vuosi- tai kohdeavustusta saavat yhteisöt

 • Espoo-konsernin kuntayhtymien ja osakkuusyhteisöjen opetussuunnitelman mukainen toiminta

 • Espoon kaupungin muiden toimialojen aikuisille järjestämä toiminta

Normaali käyttökorvaus (perusmaksuluokka)

Kaikki muu kuin maksuttomaan käyttöön tai alennettuun käyttökorvaukseen oikeutettu toiminta, esimerkiksi:

 • yksityistilaisuudet järjestäjästä ja kohderyhmästä riippumatta

 • myyntitilaisuudet järjestäjästä ja kohderyhmästä riippumatta