Perhepäivähoito Matinkylä-Olari

HOITAJAN KOTONA TAPAHTUVA  PERHEPÄIVÄHOITO


Perhepäivähoitoryhmä muodostuu enintään neljästä 1 - 5-vuotiaasta lapsesta. Tietyin edellytyksin ryhmässä voi olla lisäksi osapäivähoidossa yksi esiopetusikäinen tai perusopetuksessa oleva lapsi.
Tietoja perhepäivähoidosta hoitomuotona Matinkylä-Olarin alueella antaa perhepäivähoidon esimies Katri Weckström puh. 050 348 7986