Perhepäivähoito Matinkylä-Olari

HOITAJAN KOTONA TAPAHTUVA  PERHEPÄIVÄHOITO


Perhepäivähoitoryhmä muodostuu enintään neljästä 1 - 5-vuotiaasta lapsesta. Tietyin edellytyksin ryhmässä voi olla lisäksi osapäivähoidossa yksi esiopetusikäinen tai perusopetuksessa oleva lapsi.
Tietoja perhepäivähoidosta hoitomuotona Matinkylä-Olarin alueella antaa päiväkodin johtaja ja perhepäivähoidon ohjaaja Hanne Kristén puh. 046 877 1117