Matinkylä-Olarin perhepäivähoito

Matinkylä-Olarin alueella perhepäivähoito jakautuu Olarin, Matinkylän ja Suurpellon alueisiin.


Perhepäivähoito on joko hoitajan kotona tapahtuvaa perhepäivähoitoa tai ryhmäperhepäivähoitoa.
Perhepäivähoito on kodinomaista hoitoa, jonka vahvuutena on pieni ryhmä. Lasten toiminnan lähtökohtana on turvallinen yhdessäolo pienen, eri-ikäisistä lapsista koostuvan ryhmän ja tutun aikuisen kanssa. Toiminnassa painottuu leikin merkitys lapsen kehityksen tukijana. Lapsen osallisuus ja kiinnostuksen kohteet huomioidaan toiminnan suunnittelussa. Hoidosta vastaa ammattitaitoinen, koulutettu henkilökunta.

HOITOPAIKKATIEDUSTELUT
Varhaiskasvatuksen palveluohjaus neuvoo ja ohjaa perheitä kaikissa kunnallisiin ja yksityisiin varhaiskasvatuspalveluihin sekä lasten kotihoidon tukiin liittyvissä asioissa. Palveluohjaajat tekevät lapsivalinnat kunnalliseen päivähoitoon, kerhoihin ja varhaiskasvatuksen järjestämään esiopetukseen.

Palvelunumero: 09 816 31000
Palveluohjauksen puhelinneuvonta-ajat ovat normaalisti seuraavat:
Maanantai 9-11 ja 12-14
Tiistai 9-11 ja 12-15
Keskiviikko 9-11 ja 12-15
Torstai 12-15
Perjantai 9-11 ja 12-15

Sähköposti: varhaiskasvatuksen.palveluohjaus@espoo.fi
Postiosoite: PL 3125, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Palveluohjaajat palvelevat suomeksi ja englanniksi. Ruotsinkielistä päivähoitoa koskevat tiedustelut: Marika Melén (Itä-Espoo) tlf 046-877 1737, Helena Wennstöm-Suoknuuti (Pohjois-Espoo) tlf 050-347 4654, Birgitta Åberg (Länsi-Espoo) tlf 046-877 1751.