Leppävaaran perhepäivähoito


Leppävaaran kunnallinen perhepäivähoito jakautuu Etelä- ja pohjois Leppävaaran,  
Karakallion, Lähderanta-Jupperin  ja Viherlaakson päivähoitoalueisiin.


Leppävaarassa kunnallista perhepäivähoitoa toteutetaan ryhmäperhepäiväkodeissa ja perhepäivähoidossa.