Espoonlahti ryhmäperhepäivähoito

Hoitajien lukumäärä ja erilainen osaaminen mahdollistavat monipuolisen toiminnan
kodinomaisessa ympäristössä.

Toimintamme lähtökohtana on lapsen osallisuus.

"Lapsella on oikeus olla sellaisten aikuisten kasatetavana, jotka kunnioittavat
ja kuuntelevat häntä ja kiinnostuvat lapsen maailmasta yhä uudelleen."

(Venninen, Leinonen, Ojala)

Lapsiryhmän koko ja henkilökunnan määrä ryhmäperhepäivähoidossa
Ryhmäperhepäiväkodissa lapsiryhmän koko on 12 lasta, iältään 1-5 vuotta ja ryhmässä
työskentelee kolme hoitajaa.

Aukioloaika
Espoonlahden ryhmäperhepäiväkotien aukioloaika on klo 7.30 - 16.30

Itäinen Latokaski-Nöykkiö ja Suomenoja

Ryhmäperhepäiväkoti Aitola

Oxfotintie 3 A 4
Postiosoite: PL 3400, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Ryhmän puhelinnumero 046 877 1617
esimies Katri Weckström , puh. 050 3487986

Ryhmäperhepäiväkoti Vaahtera
Lehtikaskenkuja 2 A 2
Postiosoite: PL 3400, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Ryhmän puhelinnumero 046 877 1366
esimies Katri Weckström, puh. 050 3487986

Ryhmäperhepäiväkoti Pihlaja
Lehtikaskenkuja 2 A 1
Postiosoite: PL 3400, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Ryhmän puhelinnumero 046 877 1612
esimies Katri Weckström, puh. 050 3487986

Ryhmäperhepäiväkoti Lehtikuusi
Kaskipiha 2 A 1
Postiosoite: PL 3400, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Ryhmän puhelinnumero 046 877 3281
esimies Katri Weckström, puh. 050 3487986

Eteläinen Kaitaa-Soukka
Ryhmäperhepäiväkoti Rullavuori

Rullaniementie 4 A 2
Postiosoite: PL 3400, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Ryhmän puhelinnumero 050 340 4759
esimies Nina Särkilahti, puh. 050 4134640
Esimiesten sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@espoo.fi