Espoonlahti perhepäivähoito

Espoonlahden perhepäivähoito on hyvä valinta perheelle, joka haluaa lapselleen kodinomaista ja yksilöllistä hoitoa pienessä ryhmässä, jossa jokaiselle lapselle on riittävästi aikaa.
Pieni ryhmä tuo lapselle turvallisuutta ja luo lämpimän tunnesiteen hoitajan ja lapsen välille. Lapset osallistuvat kiireettömästi arjen pieniin askareisiin, joita vuodenaikojen vaihtelut tapahtumineen ja juhlineen rikastuttavat. 

Toimintamme lähtökohtana on lapsen osallisuus.

”Lapsella on oikeus olla sellaisten aikuisten kasvatettavana, jotka kunnioittavat
ja kuuntelevat häntä ja kiinnostuvat lapsen maailmasta yhä uudelleen.”
(Venninen, Leinonen, Ojala)

Perhepäivähoitajan työaika
Perhepäivähoidossa hoitajan työaika muotoutuu lasten hoitoaikojen perusteella. Päivittäinen toiminta-aika on 8-9 tuntia joka ajoittuu lapsiryhmän hoitoaikojen mukaan pääsääntöisesti klo 7.00-17.00 väliselle ajalle.

Varahoito
Espoonlahden perhepäivähoidon lasten varahoitopaikkana toimii ensisijaisesti Kartanon ryhmäperhepäiväkodissa joka on tarkoitettu kotona työskentelevien perhepäivähoitajien lapsille. Varahoitopaikkaa käytetään hoitajan vuosilomien, työvuorosuunnitteluista muodostuvien tasoittumisvapaiden sekä muiden poissaolojen aikana.

Ryhmäperhepäiväkoti Kartano
Soukankuja 14, käyntiosoite Kastevuorenraitti 11, 02360 Espoo
Postiosoite: PL 3400, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Ryhmän puhelinnumero 046 877 1554
esimies Sirpa Koljonen, puh. 050 3413829, etunimi.sukunimi@espoo.fi