Perhe- ja ryhmäperhepäivähoito

Hoitajan kotona annettava perhepäivähoito

Perhepäivähoitaja on kunnan työntekijä, joka on suorittanut perhepäivähoitajan ammattitutkinnon, perhepäivähoitajakurssin tai muun varhaiskasvatusalan tutkinnon. Hän työskentelee omassa kodissaan, joka on hyväksytty perhepäivähoitopaikaksi.

Perhepäivähoitajan toimintaa ohjaavat varhaiskasvatussuunnitelma sekä lasten yksilölliset varhaiskasvatussuunnitelmat, jotka laaditaan yhdessä vanhempien kanssa. Perhepäivähoito tarjoaa lapselle varhaiskasvatusta pienessä ryhmässä.  Leikki ja kotoiset askareet luovat pohjan uuden oppimiseen.

Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö on perhepäivähoidon vahvuus. Toimiva yhteistyö luo edellytykset lapsen hyvinvoinnille ja oppimiselle.

Perhepäivähoitaja tekee yhteistyötä alueen muiden perhepäivähoitajien ja ryhmäperhepäivähoitajien sekä asukaspuistojen ja lähipäiväkotien työntekijöiden kanssa.

Perhepäivähoitajan esimiehenä toimii päivähoidon ohjaaja tai päiväkodin johtaja. Esimies ohjaa, tukee ja valvoo perhepäivähoitajan hoito- ja kasvatustoimintaa.

Lapsiryhmän koko perhepäivähoidossa

Ryhmässä voi olla enintään neljä lasta, hoitajan omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien. Lisäksi ryhmään voidaan sijoittaa iltapäiväksi yksi esiopetukseen osallistuva lapsi. Esiopetusikäisen lapsen kuljetuksista perhepäivähoidon ja esiopetuspaikan välillä huolehtivat lapsen huoltajat.

Hoitoaika

Perhepäivähoidossa hoitajan työaika muotoutuu lasten hoitoaikojen perusteella. Päivittäinen toiminta-aika on pääsääntöisesti 8-9 tuntia. Hoitoajasta sovitaan tarkemmin ennen varhaiskasvatuksen alkamista.

Varahoito

Jokaiselle lapselle sovitaan varahoitopaikka varhaiskasvatuksen alkaessa. Varahoitopaikkana voi toimia esimerkiksi päiväkoti tai ryhmäperhepäiväkoti.

Ryhmäperhepäivähoito

Ryhmäperhepäivähoitaja on kunnan työntekijä, joka on suorittanut perhepäivähoitajan ammattitutkinnon, perhepäivähoitajakurssin tai muun varhaiskasvatusalan tutkinnon.

Jokaiselle lapselle laaditaan yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä vanhempien kanssa. Toimintaa ohjaa myös varhaiskasvatussuunnitelma.

Hoitajien lukumäärä ja erilainen osaaminen mahdollistavat monipuolisen toiminnan. Ryhmäperhepäivähoitajat tekevät yhteistyötä alueen perhepäivähoitajien ja ryhmäperhepäivähoitajien sekä asukaspuistojen ja lähipäiväkotien työntekijöiden kanssa.

Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö on ryhmäperhepäivähoidon vahvuus. Toimiva yhteistyö luo edellytykset lapsen hyvinvoinnille ja oppimiselle.  Ryhmäperhepäivähoitajien esimiehenä toimii päivähoidon ohjaaja tai päiväkodin johtaja. Esimies ohjaa, tukee ja valvoo ryhmäperhepäivähoitajien hoito- ja kasvatustoimintaa.

Lapsiryhmän koko ja henkilökunnan määrä ryhmäperhepäivähoidossa

Ryhmäperhepäiväkodissa lapsiryhmän koko on 8-12 lasta ja ryhmässä  työskentelee 2-3 hoitajaa

Aukioloaika

Ryhmäperhepäiväkodin päivittäinen aukioloaika vaihtelee ryhmäkohtaisesti klo 7-17 välillä.