Toppelundin päiväkoti

Espoon varhaiskasvatuksen toimintakalenteri

Espoon varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön toimintakalenterit, joista voi seurata yksikön sekä ryhmien tapahtumia ja tiedotteita. Toimintakalenteriin voi tutustua alla olevasta linkistä.

Toppelundin päiväkodin toimintakalenteri

Toppelundin päiväkoti sijaitsee upealla paikalla Haukilahdessa meren rannalla. Meren ja luonnon läheisyys rikastuttavat ja monipuolistuttavat päiväkodin oppimis- ja toimintaympäristöä. Tapiolan kulttuuri- ja liikuntapalvelujen läheisyys mahdollistaa niiden käytön retkikohteena ja laajennettuna oppimisympäristönä.

Meren ranta     Niitty

Tarjoamme varhaiskasvatusta positiivisessa ja turvallisessa oppimisympäristössä, jonka tavoitteena on kasvattaa hyvän minäkuvan, oppimisen ilon ja toisia kunnioittavia ihmisiä. 

Päiväkodissamme osoitamme aitoa kiinnostusta lasten omia ajatuksia ja ideoita kohtaan. Kannustamme ja rohkaisemme lapsia kokeilemaan uusia asioita ja pohtimaan niihin ratkaisuja. Annamme lapsille mahdollisuuden opettaa taitojaan myös muille. Meillä lapset ja kasvattajat oppivat asioita yhdessä ja toisiltaan vastavuoroisesti.

Mahdollistamme toiminnallisen oppimisen leikkimällä, liikkumalla ja tutkimalla. Pysähdymme lapsilta nousseiden kysymysten äärelle pohtimaan yhdessä asioita.

Renkaat      Kiipeilykuva

Huomaamme lasten onnistumiset ja annamme niistä positiivista palautetta lapselle. Huomioimme lasten vahvuudet ja harjoittelemme opeteltavia asioita vahvuuksien kautta.

Palikat ja eläimet

Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksen huolehdimme, että hän voi kokea olonsa turvalliseksi ryhmässä. Hyvin onnistuneen ryhmäytymisen jälkeen jokainen lapsi voi kokea olevansa tärkeä osa omaa yhteisöä ja kuuluvansa siihen.

Toppelundin päiväkodissa toimii viisi ryhmää, joista yksi on esiopetusryhmä.      

Metsäprojekti