Toppelundin päiväkoti


Päiväkoti sijaitsee Mellstenitiellä meren rannalla monipuolisten ulkoilumahdollisuuksien äärellä Tapiolan kulttuuritarjonnan kupeessa.

Tarjoamme laadukasta varhaiskasvatusta positiivisessa ja turvallisessa oppimisympäristössä, jonka tavoitteena on kasvattaa hyvän minäkuvan ja oppimisen ilon omaavia sekä toisia ihmisiä ja erilaisuutta kunnioittavia lapsia tiiviissä yhteistyössä vanhempien kanssa.  Keskeisinä kasvatuksellisina arvoina pidämme lapsen yksilöllistä huomioimista erilaisuutta kunnioittaen sekä tasa-arvon toteuttamista toiminnassamme. 

Toimintamme perustuu pienryhmätoimintaan, jossa korostuu kielellisen kehityksen tukeminen ja sen vahvistaminen.
Moniammatillinen yhteistyö eri tahojen kanssa on luontainen osa toimintaamme.

Päiväkotimme hoitopaikat ovat 0 - 6-vuotiaille lapsille sekä esiopetusikäisille lapsille.