Tapiolan päiväkoti

Espoon varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön toimintakalenteri

Espoon varhaiskasvatus kehittää kuntalaisille suunnattua sähköistä asiointia. Ensimmäisessä vaiheessa on valmistunut toimintakalenteri, josta voi seurata yksikön tapahtumia ja tiedotteita. Tapiolan päiväkodin toimintakalenteria voi seurata alla olevasta linkistä.

Tapiolan päiväkodin toimintakalenteri

Päiväkoti sijaitsee luonnonkauniissa puistoympäristössä, Silkkiniityn itälaidalla. Tapiolan kulttuuripalvelut ovat kivenheiton päässä ja luonto oven takana. Hyödynnämme lähialueen kulttuuri- ja luontokohteita aktiivisesti.

Lapset retkellä lehmiä tervehtimässä.  Lapset kiikaroivat lintuja lintutornissa.

Tapiolan päiväkoti on kolmen ryhmän päiväkoti, jossa tehdään paljon yhteistyötä ryhmien välillä. Lapset, henkilökunta ja huoltajat muodostavat yhteisön, jossa jokainen tulee tutuksi.

Lasten vertaissuhteita tuetaan leikin ja liikunnan avulla sekä mahdollistamalla lasten leikki-ideat joustavilla ratkaisuilla. Työyhteisö on kannustava, kehittymismyönteinen ja avoin luomaan uusia toimintatapoja lasten tarpeita vastaavaksi.

Lapset suorittavat päiväkodin pihalle tehtyä esterataa. Lapset pelaavat oppimispeliä tabletilla.

Kunnioitamme lapsen oikeutta olla lapsi tarjoamalla hänelle turvallisen ja kehitystasoa vastaavan toimintaympäristön vertaisryhmässä. Tuemme lasten sosiaalisten taitojen kehittymistä ja kaverisuhteita leikkiä tukevilla valinnoilla.

Lasten mielipiteitä ja kiinnostuksen kohteita huomioidaan toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Haluamme kasvattaa lapsesta aktiivisen toimijan, joka haluaa ja uskaltaa vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin.

Teemme luottamuksellista yhteistyötä vanhempien kanssa jokaisen lapsen kasvun ja kehityksen tukemiseksi. Tiedotamme vanhempia ryhmien kuulumisista, tavoitteista ja toiminnasta säännöllisesti.

Päiväkotimme hoitopaikat ovat 3-6-vuotiaille lapsille. Lisäksi päiväkodissa on 6-vuotiaiden esiopetusryhmä.