Taavinkylän lastentalo

Espoon varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön sähköinen toimintakalenteri, josta on mahdollista seurata yksikön ja ryhmien tapahtumia sekä tiedotteita.

Taavinkylän lastentalon toimintakalenteri.

Taavinkylän lastentalo sijaitsee rauhallisella pientaloalueella Mankkaalla. Lastentalossamme varhaiskasvatus ja esiopetus perustuvat lapsilähtöisyyteen ja lasten luonteenvahvuuksien hyödyntämiseen. Positiivinen pedagogiikka näkyy lastentalossa asenteissa ja päiväkodin päivittäisessä toiminnassa. Lapsia ja aikuisia arvostetaan omana itsenään lähtökohdista riippumatta. Ratkaisukeskeisyys vahvistaa lapsen itsetuntoa ja antaa eväitä ottaa vastuuta itsestään.

Taavinkylän lastentalossa yhteistyö vanhempien kanssa on varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kulmakivi. Vanhemmat ovat lastensa parhaat asiantuntijat. Tätä asiantuntijuutta täydentää osaava lastentalon henkilökunta. Lastentalon toiminnassa ja arvoissa korostuu yhteisöllisyys.

Lastentalon oppimisympäristöä laajennetaan ja kehitetään jatkuvasti. Lähiympäristöä ja luontoa käytetään aktiivisesti hyödyksi kaikkien oppimisen osa-alueiden vahvistamiseksi.

Varhaiskasvatusta Taavinkylän lastentalossa tarjotaan 1-5 vuotiaille sekä esiopetusta esiopetusikäisille lapsille. Kolmesta esiopetusryhmästä kaksi, Taavintupa ja Oravanpesä, sijaitsevat Taavinkylän koulun vieressä.

Hyödyllisiä linkkejä

Espoon kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma

Esiopetuksen suunnittelu ja toteutus, esiopetuksen opetussuunnitelma

Varhaiskasvatuksen lomakkeet

Kunnalliseen varhaiskasvatukseen hakeminen

5-vuotiaiden maksuton varhaiskasvatus