Taavinkylän lastentalo

Päiväkoti  sijaitsee rauhallisella pientaloalueella Mankkaalla. Taavinkylän lastentalossa varhaiskasvatus ja esiopetus perustuvat lapsilähtöisyyteen ja lasten luonteenvahvuuksien huomioimiseen. Lapsia arvostetaan omana itsenään, tuetaan toisten huomioon ottamista opetellen ottamaan vastuuta myös itsestään. Taavinkylän lastentalossa yhteistyö vanhempien kanssa on varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kulmakivi.

Varhaiskasvatusta  Taavinkylän lastentalossa tarjotaan 1-5 vuotiaille sekä esiopetusta esiopetusikäisille lapsille. Kaksi esiopetusryhmää, Taavintupa ja Oravanpesä, sijaitsevat Taavinkylän koulun vieressä.