Silkkiniityn päiväkoti

Silkkiniityn päiväkoti siirtyy väistötiloihin remontin vuoksi toimintakaudeksi 2019-2020. Väistötiloja sijaintia selvitellään ja ilmoitetaan myöhemmin.

Päiväkoti sijaitsee Tapiolan keskustan tuntumassa loistavien liikenneyhteyksien varrella monipuolisten liikunta- ja kulttuuripalvelujen äärellä. Vallihaudat, metsät ja niityt ovat olennainen osa oppimisympäristöämme.

Silkkiniityssä tarjotaan hoitoa 1-5 -vuotiaille lapsille ja esiopetusikäisille. Päiväkodissa on paikkoja niiden perheiden lapsille, joilla on tarve pidennettyyn päivähoitoaikaan eli klo 18:00-22:00 asti.

Kun lapsella on tarve olla hoidossa 18-22 asti eli lapselle haetaan pidennettyä hoitoaikaa, tulee hakemuksen liittää dokumentit, joista ilmenee molempien vanhempien työstä tai opiskelusta johtuva pidennetyn hoidon tarve.

Hakeminen varhaiskasvatukseen
Ilta- ja vuorohoito

Silkkiniityssä toimii kielikylpyryhm Nyckelpigor.  .
Ruotsinkielinen kielikylpyvarhaiskasvatus

Silkkiniityssä toiminnan suunnittelu perustuu lapsen mielenkiinnon kohteiden, vahvuuksien ja tarpeiden havainnoimiseen ja selvittämiseen yhteistyössä lapsen vanhempien kanssa.

Talossamme vallitsee lämminhenkinen, myönteinen, kiireetön, arvostava ja yhteisöllinen ilmapiiri, jossa leikki saa näkyä ja kuulua. Lapsen myönteistä minäkuvaa vahvistetaan, lapsi saa olla lapsi ja hän saa yrittää, erehtyä ja oppia yhdessä muiden lasten ja kannustavien kasvattajien kanssa.

Oppimisympäristöä muokataan ryhmän tarpeet huomioiden ja oppimisympäristö ei rajoitu päiväkodin seinien sisäpuolelle vaan hyödynnämme monipuolisesti lähiympäristöä.

Henkilökuntamme on sitoutunutta ja kehittämismyönteistä, pedagoginen pohdinta ja yhteistyö ovat vahvuutemme ja toimimme myös alalle suuntautuvien opiskelijoiden harjoittelupäiväkotina.