Silkkiniityn päiväkoti

Silkkiniityssä toiminnan suunnittelu perustuu lapsen mielenkiinnon kohteiden, vahvuuksien ja tarpeiden havainnoimiseen ja selvittämiseen yhteistyössä lapsen vanhempien kanssa.

Talossamme vallitsee lämminhenkinen, myönteinen, kiireetön, arvostava ja yhteisöllinen ilmapiiri, jossa leikki saa näkyä ja kuulua. Lapsen myönteistä minäkuvaa vahvistetaan, lapsi saa olla lapsi ja hän saa yrittää, erehtyä ja oppia yhdessä muiden lasten ja kannustavien kasvattajien kanssa.

Oppimisympäristöä muokataan ryhmän tarpeet huomioiden ja oppimisympäristö ei rajoitu päiväkodin seinien sisäpuolelle vaan hyödynnämme monipuolisesti lähiympäristöä.

Henkilökuntamme on sitoutunutta ja kehittämismyönteistä, pedagoginen pohdinta ja yhteistyö ovat vahvuutemme ja toimimme myös alalle suuntautuvien opiskelijoiden harjoittelupäiväkotina.

Päiväkodissa on paikkoja niiden perheiden lapsille, joilla on tarve pidennettyyn varhaiskasvatukseen eli klo 18.00-22.00 asti.

Pidennettyä varhaiskasvatusta haettaessa tulee hakemukseen liittää dokumentit, joista ilmenee molempien vanhempien työstä tai opiskelusta johtuva pidennetyn varhaiskasvatuksen tarve.

Hakeminen varhaiskasvatukseen
Ilta- ja vuorohoito

Silkkiniityssä toimii kielikylpyryhmä Nyckelpigor. 
Ruotsinkielinen kielikylpyvarhaiskasvatus