Seilimäen päiväkoti

Seilimäen päiväkodin toiminta perustuu Espoon varhaiskasvatussuunnitelmaan ja toimintaan, jossa henkilökunta yhdessä lasten, vanhempien ja muiden yhteistyötahojen kanssa luo lapsille turvallisen sekä aidosti välittävän ja kuuntelevan ilmapiirin. Yhteinen tavoitteemme huoltajien kanssa on hyvinvoiva lapsi.

Seilimäki sijaitsee rauhallisella pientaloalueella, tien päässä, luonto on oven takana. Retkeilemme säännöllisesti sekä lähimetsässä, että Tapiolan kulttuuripalveluita hyödyntämässä.

Lapset luontoretkellä.

Meille on tärkeää, että kaikissa ryhmissä on samanlaiset toimintatavat. Tämä helpottaa lapsia, kun leikit ovat yhteisiä muiden ryhmien lasten kanssa.

Lapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään, ja jokainen lapsi saa elää täydesti omanikäistään elämää. Lapsella on oikeus harjoitella, erehtyä ja kokeilla toimintatapoja eri tilanteissa. Luomme lapsille turvalliset rajat ja varmistamme, että lapsi ymmärtää, mitä häneltä odotetaan.

Luomme Seilimäessä toimintakulttuuria, joka tarjoaa mahdollisuuksia vertaisoppimiselle ja toisten auttamiselle, tukemiselle sekä huomioon ottamiselle.   Kaikki kasvattajat edistävät omalla toiminnallaan ja esimerkillään päiväkodin myönteistä ilmapiiriä.

Lapset katsovat roolipuvut päällä ikkunasta.

Pidämme tärkeänä, että toimintamme sisältää sellaisia asioita, joissa lapset pääsevät aidosti vaikuttamaan omaan ja koko ryhmän toimintaan. Tarjoamme kasvu- ja työympäristön, missä kunnioitamme toinen toisiamme, ja jokaisella on turvallinen sekä hyvä olla.

Päiväkodissamme on ryhmiä 1-5 vuotiaille lapsille.

Lapselle puetaan kumisaappaita jalkaan.

Seilimäen päiväkodin toimintakalenteri