Purolan päiväkoti

Päiväkoti sijaitsee Mankkaanpuron koulun ja Mankkaan koulun välissä, luonnonkauniilla alueella, omassa rauhaisessa pihapiirissä.

Ympäristö tarjoaa mahdollisuudet monipuoliseen liikuntaan ja retkeilyyn. Viikoittaiset retket lähiympäristöön innostavat lapsia liikkumaan ja havainnoimaan ympäröivää luontoa. Kokemusten kautta opimme arvostamaan ja suojelemaan luontoa. Sisätilat ovat avarat, valoisat ja kotoisat.

Päiväkodissamme on hoitopaikkoja kahdessa ryhmässä 1-5v. lapsille.

Toimimme lasten kanssa yhdessä ihmetellen, pohtien ja keskustellen. Pienryhmätyöskentely antaa lapselle hyvän mahdollisuuden tulla kuulluksi. Lasten ajatuksia ja ideoita hyödynnetään ryhmien toiminnassa.

Yhdessä toimiminen ja tekeminen on luonteva osa jokaista päivää. Yhdessä touhutessa kaikki lapset ja aikuiset tulevat tutuiksi luoden lapselle tutun ja turvallisen ilmapiirin.

Päivittäinen avoin ja keskusteleva yhteistyö vanhempien kanssa on tärkeä osa lapsen hyvän päivän rakentamista.

Tervetuloa lapsen kokoiseen päiväkotiin.

Purolan päiväkodin toimintakalenteri