Pohjois-Tapiolan päiväkoti

Päiväkotimme toimii osoitteessa Piilopolku 6. Rakennus on kaksikerroksinen ja molemmissa kerroksissa toimii neljä lapsiryhmää.

Päiväkodin ryhmät ovat 0-6-vuotiaille ja esiopetukselle. Lapsiryhmät ovat jakautuneet ns. kotialueisiin, jotka tekevät päivittäistä yhteistyötä.

Pohjois-Tapiolan päiväkodissa vallitsee positiivinen ja lasta kannustava ilmapiiri. Tuemme lasten aloitteellisuutta, osallisuutta ja omien ajatusten esille tuomista. Muokkaamme ja kehitämme oppimisympäristöä lasten tarpeet ja mielenkiinnon kohteet huomioiden.

Päiväkotimme toiminnan keskiössä on aina kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva lapsi. Aikuinen on läsnä lapsia varten ja vahvistaa lapsen aktiivista toimijuutta ryhmässä. Luomme turvallisen leikki- ja kasvuympäristön niin fyysisesti kuin psyykkisesti.

Positiivinen ilmapiiri kannustaa lasta kokeilemaan uusia asioita. Ohjaamme lapsia liikkumaan monin eri tavoin sekä sisä- että ulkotiloissa. Mahdollistamme myös omaehtoisen ja vapaan liikunnan.

Ohjaamme lapsia kestävän kehityksen mukaiseen elämäntapaan. Hyödynnämme lähimetsää ja muuta ympäristöä toiminnassamme ja vahvistamme lapsen luontosuhteen muodostumista.

Hyödyllisiä linkkejä

Lomakkeet

Esiopetuksen opetussuunnitelma

Espoon varhaiskasvatussuunnitelma 2019

Päiväkodin toimintakalenteri