Niittymaan päiväkoti

Toimintamme perustuu lapsen osallisuutta tukevaan varhaiskasvatukseen, jossa lapsen luovuus ja leikki ovat keskiössä.
Päiväkodissa on lapsiryhmiä 1-5-vuotiaille lapsille

Tarjoamme lapsille varhaiskasvatusympäristön, jossa lapsi tuntee olonsa turvalliseksi ja tärkeäksi.

Positiivisessa ja kannustavassa vuorovaikutuksessa vahvistamme lapsen itsetuntoa ja myönteistä minäkuvaa.

Kiireettömyys, rauhallisuus ja läheisyys kuuluvat jokaiseen päivään.

Lasta kuunnellaan ja lapsi tulee kuulluksi. Tuemme lapsen yksilöllistä kehitystä ja kiinnostuksen kohteita.

Lapsen aloittaessa päivähoidossa luottamuksellisen suhteen luominen on ensisijainen tehtävämme.

Pidämme tärkeänä avointa ja keskustelevaa kasvatuskumppanuutta vanhempien ja henkilökunnan välillä.