Laajalahden päiväkoti

Laajalahti on luonnonkaunis, tiivistä kyläyhteisöä muistuttava alue Leppävaaran ja Tapiolan välissä.

Tarjoamme monipuolista ja vuorovaikutuksellista varhaiskasvatusta turvallisessa päivähoidon arjessa.
Annamme aikaa leikille, joka edistää lapsen kasvua ja oppimista.

Lapset leikkivät bussikuskia.


Luonto ja metsäretket ovat myös tärkeä osa toimintaamme. Elfvikin luonnonsuojelualue ja Villa Elfvikin luontotalon läheisyys mahdollistaa niiden käytön retkikohteena ja laajennettuna oppimisympäristönä.

Lapset metsäretkellä kumisaappaat jalassa.         Lasten askartelua metsän värit.

Kunnioitamme lapsen yksilöllisyyttä ottamalla huomioon lapsen erityispiirteet jokapäiväisessä toiminnassa. 
Yhteistyö perheiden kanssa on meille tärkeää ja toivomme luottamuksellista ja avointa kasvatuskumppanuutta.

Päiväkodissamme on viisi ryhmää 1-5 -vuotiaille lapsille. Lisäksi päiväkodissa on kaksi 6-vuotiaiden esiopetusryhmää.

Espoon varhaiskasvatuksen toimintakalenteri

Espoon varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön toimintakalenterit, joista voi seurata yksikön sekä ryhmien tapahtumia ja tiedotteita. Toimintakalenteriin voi tutustua alla olevasta linkistä.

Laajalahden päiväkodin toimintakalenteri

Espoon kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma

Espoon uusi varhaiskasvatussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2019 ja se perustuu Opetushallituksen antamaan valtakunnalliseen määräykseen. Suunnitelma sisältää varhaiskasvatuksen toteuttamisen keskeiset tavoitteet ja sisällöt ja Espoon omat kuntakohtaiset linjaukset.

Espoon kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma

Muut linkit

Varhaiskasvatuksen lomakkeet

Espoon suomenkielisen esiopetuksen opetussuunnitelma

Espoon varhaiskasvatuksen Facebook-sivut

Laajalahden päiväkodin esikoululaisten blogi