Koivumankkaan päiväkoti

Koivumankkaan päiväkoti sijaitsee rauhallisella pientaloalueella, lähellä Tapiolan palveluja hyvien kulkuyhteyksien äärellä.

Toimintamme perustuu lasten mielenkiinnon kohteisiin sekä heidän tarpeisiinsa. Tarjoamme lapsille onnistumisen, oppimisen ja oivaltamisen kokemuksia, jotka tukevat hyvän itsetunnon kehittymistä. Yhdessä lasten, huoltajien sekä varhaiskasvattajien kanssa muodostamme yhteisön, jonka tavoitteena on hyvinvoiva lapsi. Arvostava, avoin ja luottamuksellinen vuorovaikutus on toimintamme perusta.

Järjestämme koko talon yhteisiä tapahtumia kalenterivuoden ja juhlapyhien mukaisesti tuomaan arkeemme yhteisöllisyyttä ja iloa. Tällaisia tapahtumia ovat mm. lauluhetket, retket, äitien-, isien- sekä isovanhempienpäivät.

Päiväkodissamme toimii aktiivinen vanhempainyhdistys, joka järjestää perheitä yhteenkokoavaa toimintaa sekä mahdollistaa toiminnallaan päiväkodin lapsille erilaisia elämyksiä.

Päiväkodissa on lapsiryhmiä alle 5-vuotiaille sekä esiopetusryhmä.

Koivumankkaan päiväkodin toimintakalenteri

Varhaiskasvatuksen lomakkeet