Koivumankkaan päiväkoti

Koivumankkaan päiväkoti sijaitsee rauhallisella pientaloalueella lähellä Tapiolan palveluja. Laadukas varhaiskasvatus ja esiopetus on meille arvokas asia.  Lähtökohtana on lapsen yksilöllisyyden ja ainutlaatuisuuden tuntemus ja kunnioitus, sekä avoin ja luottamuksellinen vuorovaikutus vanhempien kanssa. 

Pidämme tärkeänä päivähoidon aloittamisvaihetta, jolloin perheen kanssa yhdessä, rauhassa, suunnittelemme lapsen hyvää arkea päivähoidossa.

Päiväkodissa on lapsiryhmiä alle 5-vuotiaille sekä esiopetusryhmä.