Kivimiehen päiväkoti

Uusi kaksikielinen ryhmä aloittaa toiminnan Kivimiehen päiväkodissa 3.8.2020

Kivimiehen päiväkodissa on käynnistymässä kaksikielinen varhaiskasvatusryhmä (suomi- englanti) 4 – 5 vuotiaille lapsille elokuussa 2020.Tavoitteena on, että jatkossa kaksikielisessä ryhmässä olisi myös esiopetusta. Hakuaika kaksikieliseen ryhmään päättyy 31.5.2020.  Lisätietoa sivun alalaidassa löytyvästä linkistä. 

Kivimiehen varhaiskasvatusyksikkö sijaitsee Otaniemen keskustassa Kivimiehen koulun kanssa samassa kompleksissa.

Päiväkoti on aloittanut toimintansa tammikuussa 2019. Monipuoliset sisä- ja ulkotilat mahdollistavat erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntämisen. Lasten toiveet, vuodenkierron tapahtumat ja yhteistyökumppaneiden mahdollistamat tilaisuudet (mm. koulu, kirjasto, museot) otetaan huomioon retkiä ja erilaisia yhteisiä tapahtumia suunniteltaessa.

Suuri aidattu piha-alue tarjoaa innostavat puitteet leikkiin, tutkimiseen ja liikuntaan samoin kuin sisätilojen liikunta-, taide- ja nassikkapainihuone sekä monet pienryhmätilat. Pienemmille, alle 3-vuotiaille lapsille on rajattu kaksi eri piha-aluetta.

Meille lapsi on arvokas ja nähdään hänen vahvuuksiensa kautta. Luomme lapsille turvallisen ja hyväksyvän ympäristön missä kasvaa, kehittyä, oivaltaa ja oppia uutta. Rohkaisemme lasta kysymään ja kyseenalaistamaan asioita ja ympäristön ilmiöitä. Etsimme yhdessä lasten kanssa ratkaisuja eri tilanteisiin ja annamme lapselle mahdollisuuden toimijuuteen sekä aktiiviseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen.

Kasvattajat huomioivat lasten yksilölliset leikkitaidot ja valmiudet toimintaa suunnitellessa yhdessä myös lasten kanssa. Varmistamme, että leikille on aikaa, välineitä sekä muuntuvia tiloja, jotka mahdollistavat myös pitkäkestoisen leikin.

Kivimiehen päiväkoti on kansainvälinen, meillä on edustettuna monet kielet ja kulttuurit. Vahvistamme lasten vuorovaikutus- ja ilmaisutaitoja sekä kulttuurista osaamista.

Teemme yhteistyötä mm. Espoon esittävän koulun Eskon kanssa, joka tarjoaa lapsille sirkusopetusta liikuntasalissamme.

Kivimiehen varhaiskasvatusyksikössä toimii 5 ryhmää 1-5 vuotiaille lapsille sekä esiopetusryhmä.

Tässä Kivimiehen päiväkodin tomintakalenteri

Alla linkit Espoon kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä varhaiskasvatuksen lomakkeisiin:

Espoon kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatuksen lomakkeita