Kivimiehen päiväkoti

Kivimiehen varhaiskasvatusyksikkö sijaitsee Otaniemen keskustassa Kivimiehen koulun kanssa samassa rakennuksessa.

Kivimiehen varhaiskasvatusyksikössä toimii 5 ryhmää 1-5 vuotiaille lapsille sekä esiopetusryhmä.

Päiväkoti on aloittanut toimintansa tammikuussa 2019. Monipuoliset sisä- ja ulkotilat mahdollistavat erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntämisen.

Lasten toiveet, vuodenkierron tapahtumat ja yhteistyökumppaneiden mahdollistamat tilaisuudet (mm. koulu, kirjasto, museot) otetaan huomioon retkiä ja erilaisia yhteisiä tapahtumia suunniteltaessa.

Suuri aidattu piha-alue tarjoaa innostavat puitteet leikkiin, tutkimiseen ja liikuntaan samoin kuin sisätilojen liikunta-, taide- ja nassikkapainihuone sekä monet pienryhmätilat. Pienemmille, alle 3-vuotiaille lapsille on rajattu kaksi eri piha-aluetta.

Meille lapsi on arvokas ja nähdään hänen vahvuuksiensa kautta. Luomme lapsille turvallisen ja hyväksyvän ympäristön missä kasvaa, kehittyä, oivaltaa ja oppia uutta. Rohkaisemme lasta kysymään ja kyseenalaistamaan asioita ja ympäristön ilmiöitä. Etsimme yhdessä lasten kanssa ratkaisuja eri tilanteisiin ja annamme lapselle mahdollisuuden toimijuuteen sekä aktiiviseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen.

Kasvattajat huomioivat lasten yksilölliset leikkitaidot ja valmiudet toimintaa suunnitellessa yhdessä myös lasten kanssa. Varmistamme, että leikille on aikaa, välineitä sekä muuntuvia tiloja, jotka mahdollistavat myös pitkäkestoisen leikin.

Teemme yhteistyötä mm. Espoon esittävän koulun Eskon kanssa, joka tarjoaa lapsille sirkusopetusta liikuntasalissamme.

Kivimiehen päiväkoti on kansainvälinen, meillä on edustettuna monet kielet ja kulttuurit. Vahvistamme lasten vuorovaikutus- ja ilmaisutaitoja sekä kulttuurista osaamista.

Kaksikielinen varhaiskasvatusryhmä

Kivimiehen päiväkodissa on  kaksikielinen varhaiskasvatusryhmä (suomi- englanti) 4 – 5 vuotiaille lapsille.
Tavoitteena on, että jatkossa kaksikielisessä ryhmässä olisi myös esiopetusta.

Kaksikielisessä varhaiskasvatuksessa toiminta suunnitellaan niin, että kahdella kielellä toteutetusta varhaiskasvatuksesta muodostuu kokonaisuus, jossa molemmat kielet ovat läsnä ja kehittyvät vähitellen henkilöstön mallintamisen ja lasten aktiivisen toiminnan kautta.

Toiminta pohjautuu Espoon kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan (2019) kahta kieltä rikasteisesti käyttäen. Ryhmässä työskentelee varhaiskasvatuksen lastenhoitaja sekä kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa, joista toinen käyttää pääsääntöisesti englannin kieltä.

Mikäli olet kiinnostunut kaksikielisestä varhaiskasvatusryhmästä, täytä varhaiskasvatushakemus osoitteessa Espoonvarhaiskasvatus.fi.Kaksikieliseen ryhmään haetaan kirjaamalla lisätiedot kohtaan toive kaksikielisestä ryhmästä.

Kivimiehen päiväkodin toimintakalenteri.

Alla linkit Espoon kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä varhaiskasvatuksen lomakkeisiin:

Espoon kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatuksen lomakkeita