Jousenkaaren päiväkoti

Jousenkaaren päiväkoti on hyvien kulkuyhteyksien varrella lähellä Tapiolan kulttuuri - ja liikuntapalveluja.

Päiväkodissamme on lapsiryhmiä 1-6-vuotiaille lapsille.


Jousenkaaren varhaiskasvatusyksikön toiminta-ajatus:

Varhaiskasvatusyksikössämme painotamme sosiaalista kestävää kehitystä ja positiivista pedagogiikkaa. Tarjoamme lapsille fyysisesti ja psyykkisesti turvallisen ja vuorovaikutteisen oppimisympäristön.

Näemme lapsen aktiivisena toimijana huolehtien jokaiselle lapselle hyvän arjen koko varhaiskasvatuspäivän ajaksi. Mahdollistamme lapsille tasavertaisen kasvun, kehityksen ja oppimisen omaan parhaimpaansa. Toimimme lasten osallisuuteen kannustaen.

Sitoudumme luottamukselliseen ja vanhemmuutta arvostavaan yhteistyöhön. Varhaiskasvatusyksiköstämme siirtyy kouluun iloisia, itseensä luottavia ja vuorovaikutustaitoisia oppijoita.