Jousenkaaren päiväkoti

Jousenkaaren päiväkoti on hyvien kulkuyhteyksien varrella lähellä Tapiolan kulttuuri - ja liikuntapalveluja.

Päiväkodissamme on lapsiryhmiä 1-6-vuotiaille lapsille.

Toimintamme perustuu lasten mielenkiinnon kohteisiin sekä tarpeisiin ja lapset työskentelevät pienryhmissä heitä kiinnostavien projektien äärellä.

Kiinnitämme huomiota lasten ajattelutaitojen ja ongelmanratkaisun kehittymiseen vuorovaikutuksessa toisten lasten ja kasvattajien kanssa. Leikki, liikkuminen, ilmaisu ja tutkiminen ovat lapselle ominaisia työtapoja.

Jousenkaaren päiväkodissa on työtä tutkiva ilmapiiri, arvioimme ja kehitämme oppimisympäristöämme ja toimintatapojamme mm. lapsen osallisuuden näkökulmasta positiiviseen kasvatukseen ja opetukseen perustuen.

Toimintakulttuurimme on huoltajia arvostava ja osallistava.